Vellykket tribunalkurs for prester

tartaglia underviser.jpgOnsdag 15. juni deltok ca 25 prester fra Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift på et kurs i regi av tribunalet (den kirkelige domstol) i OKB. Rettsvikar Gerard Tartaglia underviste prestene i ulike sider ved kanonisk ekteskapsrett innen rammen av prestenes pastorale virke og deres forberedelDeltagere prestekurs.JPGse av par som skal gifte seg. Kurset var på engelsk med mulighet for oversettelseshjelp og fant sted på Rosahjemmet, Katarinahjemmets kurslokale på Majorstuen i Oslo.

Flere av deltagerne uttrykte ønske om at Tribunalet burde arrangere årlige kurs spesielt rettet mot dem og med et pastoralt fokus.

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme arrangerer kurs for ulike grupper med jevne mellomrom, men det er første gang Gerard Tartaglia har undervist prestene spesielt. Skotske p. Tartaglia har vært rettsvikar, noe som blant annet vil si ansvarlig for tribunalet, i OKB i drøyt to år. Han virker til daglig i erkebispedømmet Glasgow.

Tekst og foto: Heidi Øyma