Vietnamesisk biskop utnevnt til kanadisk bispedømme

Pave Frans har utnevnt p. Joseph Phuong Nguyen, en vietnamesisk kanadisk prest, til biskop av Kamloops i Rocky Mountains langt vest i Canada. Etter vietnamesisk skrivemåte heter han Giuse Nguyễn Thế Phương, og han har vært generalvikar for erkebispedømmet Vancouver siden 2013.

Han ble født i 1957 og begynte på gutteseminaret Le Bao Tinh i bispedømmet Ban Me Thuot i 1969. Etter at kommunistene kom til makt i 1975, ble han to ganger arrestert for å arrangere katekismeklasser.

Han flyktet med båt til Filippinene, og ankom i 1987 til Canada uten å beherske engelsk. Han arbeidet som maler mens han studerte engelsk og begynte på presteseminar der, og ble presteviet i Vanvouver i 1992.

P. Nguyen er den eldste av ti søsken. En er prest øst i landet, to er ordenssøstre.

Kirken i Nord-Amerika har alltid vært vel vant med utenlandsfødte biskoper, med da for det meste fra Europa. Det er også noen få fra Øst-Asia. I USA er det hjelpebiskoper fra Kina, Vietnam og Filippinene. Biskop Nguyen har i Rocky Mountains biskoppelige naboer med muligens bedre akklimatisert blod i årene: Bispekollegene Hansen, Christensen og den pensjonerte sunnmørsk-amerikanske Skylstad. 

Et bispedømme i Australia, Parramatta som er forstadsområde til Sydney, har også fått en vietnamesisk biskop, msgr Vincent Long Van Nguyen fra Dong Nai, han innsettes den 16. juni. 

-CT