Biskop Tebartz-van Elst får etterfølger i Limburg

Bonn, 1.7.2016 (KI/KAP/KNA) – p. Georg Bätzing (55), generalvikar i bispedømmet Trier, ble fredag den 1. juli utnevnt av pave Frans til ny biskop av nabobispedømmet Limburg ved elven Lahn i delstaten Hessen i Tyskland. Han etterfølger dermed biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst, som trakk seg fra embetet for mer enn to år siden etter den økonomiske skandalen i forbindelse med de nye bispeboligen. Når biskop-elekt Bätzing blir bispeviet og innsatt i sitt embete, er ennå ikke klart. Det er heller ikke kjent om han vil bo i bispeboligen på Domberg i Limburg.

For hjelpebiskop Manfred Grothe (77) blir det dermed slutt på hans periode som apostolisk administrator for bispedømmet. Pave Frans ga Grothe i oppdrag å lede bispedømmet i en overgangsperiode allerede samme dag som biskop Tebartz-van Elst trakk seg. Vakansen har vært uvanlig lang, for det normale i Tyskland er at et bispesete ikke står tomt i mer enn ett år.

Etter en lang og heftig debatt som strakte seg langt ut over Tyskland, tilbød Tebartz-van Elst å trekke seg i oktober 2013, en søknad som paven innvilget den 26. mars 2014. Blant årsakene var det som mange oppfattet som en autoritær embetsførsel, men også den bølge av opprørthet over de ukontrollerte byggekostnadene for bispeboligen på rundt 31 millioner euro (285 millioner kroner). Siden mars 2015 har Tebartz-van Elst virket i Vatikanet som «delegat for katekese» i Det pavelige råd for nyevangelisering.

Den kommende biskop Georg Bätzing vokste opp i Niederfischbach an der Sieg og ble presteviet i 1987 i Trier. Fra 1996 til 2010 var han rektor for presteseminaret i Trier. Han frasa seg dette embetet for å kunne vie seg fullstendig til oppgaven som leder av Heilig-Rock-valfarten i Trier i 2012. Allerede i 2007 utnevnte den daværende biskopen av Trier Reinhard Marx, nå kardinalerkebiskop av München, ham til valfartsleder ved denne store begivenheten.

I 2012 ble Bätzing utnevnt av biskop Stephan Ackermann av Trier er til generalvikar. Bätzings kusine Sabine Bätzing-Lichtenthäler er SPD-politiker i Rheinland-Pfalz og minister for sosial, arbeid, helse og demografi. Bätzing blir den trettende biskop av Limburg, hvor bispesetet ble grunnlagt i 1827.

Domdekan Günter Geis betegnet kunngjøringen av Bätzings utnevnelse som «en gledesdag for bispedømmet». Bätzing er akkurat den rette mann. Han er en sjelesorger med hjerte og forstand, med organisasjonstalent og lederegenskaper, med karisma og jordnærhet. Som Domdekan leder Geis domkapittelet i Limburg, som valgte Bätzing fra en liste på tre kandidater som paven for kort tid siden forela dem.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)