Åpne foredrag i Tautra Mariakloster

Se program for åpne foredrag i Tautra Mariakloster:

Torsdag 6. oktober kl.18.30
Sr. Sheryl Frances Chen: Kristi lidelse i billedkunsten (del 1)

Lørdag 15. oktober kl.11.00
Sr. Hanne-Maria Berentzen: Åndelig lengsel

Torsdag 20. oktober kl.18.30
Sr. Sheryl Frances Chen: Kristi lidelse i billedkunsten (del 2)

Torsdag 27. oktober kl. 18.30
Sr. Sheryl Frances Chen: Kjøkkentjeneste i klosteret

Foredragene holdes i klosterets besøkssenter.

Velkommen!