Kunngjøringer fra Tromsø stift

vapen-800x1000.png Biskop Berislav Grgić av Tromsø har i september 2016 offentliggjort følgende:

Pater Antonius Sohler gitt inkardinasjon i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić har i sine meddelelser september 2016 offentliggjort at pater Antonius Sohler er blitt inkardinert i Tromsø stift.

Pater Antonius Sohler ble født den 9. september 1965 i Tyskland, diakonviet 25. januar 1999 og presteviet 8. desember 1999 for Jesu, den evige yppersteprests, verk og har virket i Norge siden juli 2015. I april 2016 søkte han sitt verk og Tromsø stift om ekskardinasjon, henholdsvis inkardinasjon. Dette ble imøtekommet av begge parter og formelt innvilget i dekret fra biskop Berislav Grgić av 8. september 2016.

Utnevnelser

  1. Elisabeth Grenness (Tromsø) ble 20. april 2016 utnevnt til medlem av finansrådet for Tromsø stift frem til 23. juni 2019.
  2. Torvild Oftestad (Oslo) ble 27. august 2016 utnevnt til medlem av skolestyret for St. Eystein skole, Bodø for perioden 2016-2018.
  3. Pater Marek Chełminiak MSF er med virkning fra 1. oktober 2016 løst fra embetet som sogneprest i St. Eystein menighet, Bodø og utnevnt til sogneprest i Hl. Ånds menighet, Mosjøen.
  4. Pater Andreas Kosciukiewicz MSF er med virkning fra 1. oktober 2016 løst fra embetet som sogneadministrator i Hl. Ånds menighet, Mosjøen og utnevnt til sogneprest i St. Eystein menighet, Bodø.
  5. Pater Erhard Alfons Osmańtzik MSF er med virkning fra 1. oktober 2016 løst fra embetet som sogneadministrator i Kristus Konge menighet, Narvik og utnevnt til kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest med ansvar for Øst-Finnmark (bosatt i MSF-kommuniteten i Tromsø).
  6. Pater Mieczyslaw Wiebskowski MSF er med virkning fra 1. oktober 2016 løst fra embetet som kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest med ansvar for Øst-Finnmark og utnevnt til sogneadministrator i Kristus Konge menighet, Narvik.
  7. Thomas Sivertsen (Bodø) ble 8. september 2016 utnevnt til medlem av finansrådet for Tromsø stift frem til 23. juni 2019.

Andre kunngjøringer

Elizabeth B. Jensen avsluttet 7. september 2016 sitt verv i finansrådet.

av Mats Tande publisert 12.09.2016, sist endret 21.12.2020 - 15:44