Fikk råd av OKB

Kyrkoherde Per Anders Sandgren (t.v.) med biskop Bernt Eidsvig

Foto: Hans Rossiné 2016-09-06Svenska kyrkan i Norge besøkte Oslo katolske bispedømme (OKB) tirsdag 6. september for å høre hvordan OKBs medlems­senter arbeider. – Vi er svært glade for at OKB vil dele sine erfaringer med oss, sier Per Anders Sandgren, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge.

Sammen med tre medarbeidere stilte han opp for å lære mer om rutiner, prosesser og problem­stillinger knyttet til OKBs medlemsregistrering.

Krevende høst

De tre nordiske folkekirkene står nemlig foran en svært krevende høst. De har fått pålegg fra Kultur­departementet om innen utgangen av året å ha skaffet doku­mentasjon fra samtlige personer som står oppført i medlems­registrene deres, nærmere 36.000 personer. Klarer de ikke å få en bekreftelse fra hver enkelt, kan stats­tilskuddet til de tre tros­samfunnene ryke.

Trossamfunnenes advokat, Knut Rognlien, har tidligere uttalt til fritanke.no at han mener kravet fra Kultur­departementet er både diskrimi­nerende og urett­ferdig. De vurderer å gå til sak mot staten.

– Her krever staten at mennesker som er døpt i Sverige, Finland og Island må bekrefte dåpen overfor norske myndigheter. Dette er ikke et krav som rettes til med­lemmer i Den norske kirke. Her skiller staten mellom dåp foretatt i andre land og dåp foretatt i Norge, sa Rognlien til fritanke i august.

Biskopen inviterte

På bakgrunn av pålegget og det store registrerings­arbeidet de nordiske folke­kirkene står overfor, inviterte biskop Bernt til et møte i OKB.

– Vi stiller vår erfaring, kompetanse og innsikt til disposisjon hvis våre venner i de nordiske folke­kirkene vil benytte seg av den, sa biskop Bernt ved møtets begynnelse på tirsdag.

Uklart fra staten

Kyrkoherde Per Anders Sandgren og hans tre med­arbeidere var alle lutter øre, og spørs­målene var mange. De syntes det var interes­sant å høre med­arbeidere fra OKBs IT -og medlems­avdeling fortelle hvordan OKB hadde løst registrerings­utfordringene.

– Vi er svært glade for å komme hit og lære, og takker biskop Bernt for et flott initiativ. Vi står foran noen svære opp­gaver i høst med å kontakte samtlige med­lemmer for å få bekreftet deres medlems­skap. Oppgaven blir ikke enklere ved at det fremdeles er uklart hva staten ved Fylkes­mannen egentlig krever av oss. Men rådene og kompetanse­delingen fra OKB vil komme svært godt med, sier Sandgren.