Kardinal Murphy-O’Connor vigsler den nye katedralen i Trondheim

Vatikanet kunngjorde den 17. september 2016 at pave Frans har utnevnt den engelske kardinal Cormac Murphy-O’Connor som sin personlige stedfortreder under innvielsen av den nye katolske katedralen i Trondheim. Kardinalen, som er pensjonert erkebiskop av Westminster, foretar den høytidelige kirkeinnvielsen og preker under messen.

Når kardinal Cormac Murphy-O’Connor som pavelig spesialdelegat 19. november vigsler den nyreiste St. Olavs domkirke, vil det altså nærmest uttrykke at det er paven selv som deltar. På samme måte som det er paven som utnevner katolske biskoper, er det ikke unaturlig at det også er han som vigsler domkirker. Uansett markerer delegatens deltagelse på høytidelig vis – med historisk sus – denne viktige begivenhet i Trondheim.