Paven: - Omsorg for vårt felles hjem er en barmhjertighetsgjerning!

LAUDATO_SI____Lo_566019c0b050a_195x315.jpegDen 1. september hvert år markeres den økumeniske «Verdensbønnedag for omsorg for skaperverket». Bønnedagen følges deretter av en felles «Season of Creation», som strekker seg fra 1. september til festdagen for Den hellige Frans av Assisi, den 4. oktober. I den perioden forener katolske, ortodokse og ulike protestantiske kristne seg i bønn for vår felles klode.

I går, den 1. september 2016, brukte pave Frans anledningen til noe så sjeldent som å foreslå et tillegg til de tradisjonelle barmhjertighetsgjerningene (7 praktiske og 7 åndelige). Dette er omsorg for vårt felles hjem. I sitt budskap til dagen, hvor han lanserer den nye barmhjertighetsgjerningen, sier han at den både har plass blant de praktiske og de åndelige barmhjertighetsgjerningene: «Som en åndelig barmhjertighetsgjerning kaller omsorgen for vårt felles hjem oss til en ‘takknemlig kontemplasjon over Guds verden’ (Laudato Sí, 214), noe som ‘gir oss å oppdage i alle ting en lære som Gud ønsker å dele med oss’ (ibid., 85). Som en praktisk barmhjertighetsgjerning krever omsorgen for vårt felles hjem ‘enkle, daglige handlinger som bryter med voldens, utnyttelsens og egoismens mønster’ og som ‘lar seg gjenkjenne i hver handling som søker å bygge en bedre verden’ (ibid., 230-31)».  

Under Vatikanets pressekonferanse i går, da budskapet ble presentert, minnet kardinal Peter Turkson – presidenten for Det pavelige råd Iustitia et Pax – om at alle både på individ- og samfunnsnivå må gå gjennom en økologisk omvendelse.

Dette inkluderer å tenke på klodens og miljøets beste i alt man gjør – fra å huske å skru av lyset til å implementere økologisk politikk. Men enda mer grunnleggende betyr det for kristne å se dette i lys av vårt forhold til Gud.

Forurensning og utnyttelse av jordens ressurser er en synd mot Gud som vi trenger å gjøre opp for, også i et åndelig perspektiv. Klodens tilstand må bli en del av vår egen samvittighetsransakelse. «Dette er den praktiske implikasjonen av Laudato Sí, dette er slik Laudato Sí bør sette ut i livet» sa kardinalen.

OKBs pastoralavdeling