Velkommen til akolyttinnsettelse

De tre nye lektoreneOnsdag 9. november  vil biskop Bernt Eidsvig innsette Mang Van Le (Drammen), Nguyen Thanh Huu (Jessheim) og Patricio Quintana (spansk gruppe og St. Olav domkirkemenighet, Oslo) som akolytter i kveldsmessen klokken 18 i St. Olav domkirke i Oslo. De tre er kandidater til det permanente diakonat i bispedømmet og ble innsatt som lektorer 8. oktober i fjor.

Oslo katolske bispedømme har idag fempermanente diakoner. Den ferskeste av dem, Le Van Lai, ble diakonviet 17. august 2014. Les et intervju med ham her.

 

Velkommen både til å delta i messen og til å be for våre diakonkandidater!