"Der himmelen stiger ned" - jubileumsbok for St. Hallvard menighet

Plakat jubileumsbok St Hallvard.jpgSom mange nok har fått med seg, har St. Hallvard menighet i 2015 og 2016 feiret dobbeltjubileum i forbindelse med 125-årsmarkeing av menighetens opprettelse og 50-årsjubileum for innvielse av St. Hallvard kirke.

I denne forbindelse blir det også utgitt en jubileumsbok - en antologi redigert av Knut Ruyter med grafisk utforming av Peter Bjerke. Boken er et samarbeid mellom menigheten og St. Olav forlag. For St. Hallvard menighet er dette en stor begivenhet, som setter en verdig strek for jubileet.

Se bokens innholdsfortegnelse her.

Boken lanseres i menighetssalen søndag 11. desember etter høymessen. Under presentasjonen vil Knut Ryyter holde foredraget «Østkantens lunkne katolikker», som er tittelen på et av bokkapitlene.  Boken koster kr 299. Den kan kjøpes på lanseringsdagen og senere i St. Olav bokhandel eller i St. Hallvard.

Velkommen til boklansering 11. desember!


Melding fra St. Hallvard menighet/HHØ