Julehilsen til de troende fra biskop Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. ønsker på denne måten å hilse alle troende i anledning julen 2016.

Videoen er tekstet på norsk, engelsk, litauisk og polsk. Klikk på bildet over for å starte videoen.


Nedenfor følger teksten til biskopens julehilsen.

Kjære troende!

Jeg gleder meg over denne anledning til å kunne ønske dere en velsignet jul.

Som dere alle er klar over har dette bispedømmet vært gjennom et vanskelig år, men vi retter blikket fremover mot nye mål, som vi vil gjøre alt vi kan for å nå.

Det har vært mange gledelige begivenheter i det året som snart er over. Vi har kunnet innvie en ny domkirke i Trondheim, som var våre gamle erkebiskopers sete, som stadig er landets viktigste valfartsmål. Vi har nå muligheten for å ta imot våre pilgrimer på en verdig måte, og sammen med Nidaros domkirke og byens øvrige kirker vil vi gi pilgrimene et ordentlig hjem for den tiden de er i byen.

Jeg hadde gleden av å føre en samtale med pave Frans forrige uke, og han nevnte spesielt den nye domkirken i Trondheim, og håpet at den ville være til velsignelse både for byen, for vår kirke og for hele landet.

Jeg vil også fremholde et annet viktig og stort byggeprosjekt – nemlig vår nye kirke på Jessheim. Dette er et område med sterk vekst, både for regionen og for oss som kirke.

Vi har for kort tid siden kunnet presentere et fullstendig nytt kateketisk opplegg for alle klassetrinn, som har navnet «Bli lys». Dette er tatt imot med stor glede av våre prester og kateketer allerede. Jeg takker dem som har utviklet opplegget særskilt.

2016 sto, for kirkens vedkommende, under overskriften «Barmhjertighetens år». Jeg har inntrykk av at mange lyttet til det paven hadde å si om barmhjertighet, og hvordan vi kan og skal leve barmhjertighet. Poenget med barmhjertighetens år er derfor nettopp at det aldri tar slutt.

Den 31. oktober besøkte pave Frans Lund for å føre samtaler med ledende lutherske teologer og biskoper. Stemningen var meget god. Og det skyldes at de var i stand til å definere felles mål om fortsatt dialog, i håp om en gang å nå frem til enhet. Jeg anbefaler dere alle å bidra til det med deres bønn, men også ved å delta i det økumeniske arbeidet landet over.

Tiden før jul har vært preget av krig, terror, sult og mennesker på flukt. Vi ber om Guds beskyttelse for dem som er rammet av disse forferdelige hendelser. Vi minner oss, med god grunn, om at vi faktisk kan gjøre noe, i det minste for noen av disse, ved å ta imot dem som kommer til vårt land som brødre og søstre, og ved sjenerøs hjelp til de organisasjoner som arbeider i de mest utsatte områdene.

Da er vi fremme ved det mest sentrale i julens budskap: Gud er kommet til mennesker av god vilje. Han har kommet for å bringe fred til mennesker av god vilje. Freden forutsetter ikke bare god vilje, men aktiv god vilje. At vi skaper fred blant de mennesker vi kommer i kontakt med, og at vi ved vår bønn bygger fred i den store verden.

Jeg ber for dere i julens messer – i takknemlighet.

God jul! 

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo
Apostolisk administrator av Trondheim

av Mats Tande publisert 22.12.2016, sist endret 22.12.2016 - 23:37