Roma: Kardinal Rylko ny erkeprest av Santa Maria Maggiore

Roma, 29.12.2016 (KI/KAP) – Kardinal Stanisław Ryłko (71), tidligere president for Det pavelige råd for legfolket, ble onsdag den 28. desember utnevnt av pave Frans til erkeprest for den pavelige basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma. Ryłko avløser den spanske kardinalen Santos Abril y Castello (81), som har hatt embetet siden 2011.

Kardinal Rylko stammer fra Polen Rylko og har fra 2003 til august 2016 vært president for Det pavelige råd for legfolket, som blant annet har ansvaret for organiseringen av Verdensungdomsdagene. Den 1. september i år grunnla pave Frans et nytt dikasterium for familien, legfolket og livet, og dermed ble kardinal Rylko «arbeidsledig».

En av de viktigste oppgavene for den nye erkepresten er ledelsen av feiringen den 5. august av Vigselsfesten for basilikaen Maria Maggiore. Denne dagen minnes den pavelige basilikaen sin legendariske grunnleggelse i år 358. Legenden forteller at Jomfru Maria viste seg for en romersk kjøpmann og hans hustru og lovte dem at deres ønske om en sønn ville gå i oppfyllelse, hvis de bygde en kirke på det stedet som ville bli utpekt i form av snøfall. Den samme drømmen hadde også den daværende biskopen av Roma, den hellige Liberius (352-66). Neste dag, den 5. august, skal toppen av Esquilin-høyden ha blitt dekket av snø, og basilikaen ble bygd.

Den ligger ikke langt fra hovedjernbanestasjonen Termini i Roma. Det opprinnelige navnet Santa Maria della Neve («Den hellige Maria av snøen») har i stor grad blitt erstattet av navnet Santa Maria Maggiore på grunn av det faktum at den er den største av de over førti Mariakirkene i Roma. Den er en av de fire pavelige basilikaene i Roma og også en av byens syv pilegrimskirker. Pave Frans pleier før og etter sine utenlandsreiser å be ved Maria-ikonet Salus populi Romani i denne basilikaen.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)