Roma: Opus-Dei-leder biskop Echevarría (84) død

Roma, 13.12.2016 (KI/KAP) – Lederen for den konservative kirkelige grupperingen Opus Dei, biskop Javier Echevarría Rodríguez, døde klokken 21.20 mandag den 12. desember i Roma, 84 år gammel. Den 5. desember ble han innlagt på Campus Bio-Medico Universitetshospital for en luftveisinfeksjon, som ble behandlet med antibiotika. Den 12. desember forverret hans tilstand seg, noe som førte til respirasjonssvikt, som forårsaket hans død. Spanjolen Echevarría har siden 1994 vært den tredje lederen for det verdensomspennende åndelige fellesskapet som den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) opphøyde til rang av personalprelatur.

Ledelsen av prelaturet blir midlertidig overtatt av Fernando Ocáriz Braña (72), som siden 1994 har vært generalvikar for Opus Dei. Ocáriz er medlem av den pavelige teologkommisjonen og rådgiver for Troslærekongregasjonen i Vatikanet. Dessuten tilhører han den pavelige kommisjonen som leder den teologiske diskusjonen med det tradisjonalistiske Pius X-brorskapet. Det springende punkt er anerkjennelsen av Andre Vatikankonsil (1962-65). I henhold til Opus Deis statutter begynner prosessen for å velge en ny leder innen en måned. Dette valget må godkjennes av pave Frans.

Den avdøde biskop Echevarría ble født den 14. juni 1932 i Madrid, stedet hvor Opus Dei oppsto i oktober 1928. Allerede som sekstenåring sluttet han seg i 1948 til Opus Deis grunnlegger, den hellige Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás (1902-75). Etter studier i sivil- og kirkerett var han fra 1953 Escrivás sekretær. Under Escrivás etterfølger, den salige Alvarus del Portillo y Díez de Sollano (1914-94), ble Echevarría generalsekretær. Da pave Johannes Paul II i 1982 opphøyde Opus Dei til personalprelatur, ble Echevarría generalvikar. I tillegg ble han rådgiver for Helligskåringskongregasjonen og senere den innflytelsesrike Kleruskongregasjonen. Etter Portillos død utnevnte pave Johannes Paul II ham til den tredje leder for Opus Dei og den andre prelaten.

Echevarría tok i 1953 doktorgraden i kirkerett ved Det pavelige universitetet Angelicum, og to år senere tok han doktorgraden i sivilrett ved Det pavelige Lateranuniversitetet. Samme år ble han presteviet. Som professor i moralteologi virket Echevarría fra 1960 ved det romerske kollegiet Santa Croce (nå Det pavelige universitetet Santa Croce) og fra 1964 ved det romerske kollegiet Santa Maria. I 1962 ble han medarbeider i Ordenskongregasjonen i Vatikanet.

Opus Dei har ifølge egne tall rundt 90 000 medlemmer, hvorav rundt 70 % er gift og rundt 30 % lever som sølibatære legfolk. I tillegg kommer rundt 2 000 prester. I tillegg taler «Verket» om flere hundre tusen venner og støttespillere over hele verden, som deltar i åndelige øvelser og gir penger til Opus Deis arbeid.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)