Vatikanet: Nytt «sosial­departement» i kurien fra 1. januar 2017

Vatikanet, 19.12.2016 (KI/KAP) – Vatikanet omorganiserer sitt humanitære, menneskerettslige og utviklingspolitiske engasjement, slik at det den 1. januar opprettes et nytt «departement» i kurien, som har fått navnet «Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling» (Dicastery for Promoting Integral Human Development). I det nye dikasteriet innlemmes hele fire pavelige råd, nemlig rådene for Rettferdighet og Fred (Iustitia et Pax) og «Cor Unum» samt rådene for pastoral omsorg for migranter og reisende og for pastoral assistanse til helsearbeidere. Dermed slår det nye dikasteriet sammen porteføljene for menneskerettigheter, migrasjon, helsespørsmål og humanitær hjelp.

Det nye dikasteriet for familien, legfolket og livet ble etablert den 1. september 2016 og innlemmet de pavelige rådene for legfolket og for familien samt det pavelige akademiet for livet. Prefekt for dette nye dikasteriet er den irskfødte amerikanske kardinalen Kevin Joseph Farrell. Av de tolv tidligere pavelige rådene er altså halvparten innlemmet i de to nye dikasteriene. I tillegg ble rådet for sosial kommunikasjon i mars 2016 innlemmet i det nye Sekretariatet for kommunikasjon. De fem rådene som er igjen, er rådene for Kristen enhet (kardinal Koch), interreligiøs dialog (kardinal Tauran), tolkning av lovtekster (kardinal Coccopalmerio), kulturen (kardinal Ravasi) og nyevangelisering (erkebiskop Fisichella).

Dikasteriet ledes av en prefekt, kardinal Peter Turkson (68) fra Ghana, som frem til nå har vært president for Det pavelige rådet for rettferdighet og fred. Statuttene for det nye dikasteriet er approbert «ad experimentum» i likhet med det andre nye dikasteriet. Det er ennå ikke klart hvor de to nye dikasteriene vil plasseres i kuriestrukturen, om de vil være nye pavelige råd, rådgivende organer eller «tenketanker», eller nye kongregasjoner med en viss utøvende makt.

Kardinal Turkson slår fast at det nye dikasteriet ikke skal være et konglomerat av de fire tidligere pavelige rådene. Slik det under den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) og etterfølgeren Benedikt XVI (2005-13) ble utarbeidet en «helhetlig økologi» må man nå vurdere «et helhetlig sosialt ansvar» sier kardinalen. Han sier at reformen ikke er uttrykk for en misnøye med de nåværende strukturene, men et ønske om en bedre koordinering. Det nye dikasteriets struktur blir sannsynligvis ikke klart før påske. Kardinalen forsikrer at ingen ansatte vil miste arbeidet eller bli førtidspensjonert, for det er viktig for pave Frans at ingen mister jobben på grunn av omorganiseringen.

Paven sier at det nye dikasteriet vil ha «en spesiell kompetanse i spørsmål som angår migranter, mennesker i nød, de syke, de ekskluderte og marginaliserte, de fengslede og de arbeidsløse, men også ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og alle former for slaveri og tortur». Paven selv vil ha ansvaret for arbeidet for migranter og flyktninger.

Kathpress / ncregister.com / romereports.com / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)