May-Lisbeth Myrhaug er død

May-Lisbeth Myrhaug døde onsdag 4. januar 2017, 68 år gammel, etter en tids sykdom.

Hun jobbet med interreligiøse spørsmål, var en drivende kraft bak opprettelsen av en katolsk-ortodoks samtalegruppe, og holdt i gang Katolsk akademi i en årrekke. Hun var også engasjert politisk og i samisk kultur og historie.

May-Lisbeth vokste opp i et læstadiansk miljø i en sjøsamisk familie i Birtavarre i Lyngenfjorden, Troms. Hun utdannet seg først til sykepeleier, men gikk etterhvert videre og begynte med studier i arkeologi og religionshistorie ved Universitetet i Tromsø. Hun tok magistergrad i religionshistorie om samisk religion.

Det feires requiemmesse for henne i St. Olav domkirke i Oslo torsdag 12. januar kl. 13.00. Etter messen er det en mottagelse på Sta. Katarinahjemmet.

Måtte hun hvile i fred.

Se også en nekrolog på Katarinahjemmets nettsted.