Pontifikalmesse med nuntius

Henryk Jozef Nowacki.jpegDet feires pontifikal­messe klokken 18 i dag mandag 23. januar i St. Olav domkirke i Oslo med nuntius, erkebiskop Henryk Józef Nowacki.

Messen feires i takknemlighet til nuntius Nowacki som nå går av med pensjon.

En apostolisk nuntius er en embedsmann i diplomatiet til Den hellige stol og har samme rang som ambassadør. Han er akkreditert til en verdslig regjering og er også bindeleddet mellom Den hellige stol og den katolske kirke i det eller de land han virker i.

Erkebiskop Nowacki ble presteviet for bispedømmet Tarnów i mai 1970. I 2001 ble han utnevnt til titular-erkebiskop av Blera og apostolisk nuntius til Slovakia.

Den 28. juni 2012 ble han apostolisk nuntius til Sverige og Island. Fra den 6. oktober også til de øvrige nordiske land.

Erkebiskop Nowacki forlater Stockholm den 20. februar. Hans etterfølger er ennå ikke utnevnt.