Irland: Kardinal Desmond Connell (90) død

Dublin, 21.2.2017 (KAP/KI) – Kardinal Desmond Connell, som fra 1988 til 2004 var erkebiskop av Dublin, døde natt til tirsdag den 21. februar 2017 etter lang tids sykdom, nitti år gammel. De siste årene av Connells embetstid ble overskygget av misbruksskandalen i den irske kirken. Flere ganger ba han ofre om tilgivelse for den «usigelige misbruk» de hadde lidd i den irske kirken. Samtidig forsøkte han å ta rettslige skritt for å forhindre overgivelsen av tusenvis av kompromitterende dokumenter til undersøkelseskommisjonen.

Den såkalte «Murphy-rapporten» som ble offentliggjort i 2009, bedømte det slik at Connell «bare langsomt hadde erkjent alvoret i situasjonen» og reagerte «dårlig» på misbruksanklager i sitt bispedømme. Vegringen mot å ta på seg ansvaret for det som hadde skjedd og bidra til å oppklare tilfellene, bidro til misbruksofrenes smerte, sier rapporten videre. Connells etterfølger som erkebiskop av Dublin, Diarmuid Martin erklærte tirsdag at historien vil vise om Connell i behandlingen av misbruksskandalen i den irske kirken har «handlet i samsvar med sin samvittighet».

Desmond Connell ble født den 24. mars 1926 nord i Dublin. Han studerte litteraturvitenskap, teologi, sosiologi og filosofi og ble presteviet den 19. mai 1951, 25 år gammel. Fra 1972 var han professor i allmenn metafysikk ved University College i Dublin. Etter ulike oppgaver i bispekonferansens teologiske kommisjon og erkebispedømmet Dublins kommisjon for økumenikk, ble Connell i 1988 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop av Dublin. Senere valgte de irske biskopene ham til visepresident for bispekonferansen. I 2001 ble han kreert til kardinal.

Etter Connells død har kardinalkollegiet nå 225 medlemmer, hvorav 118 er under åtti år og dermed stemmeberettiget ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)