Portugal: Mulig helligkåring av Fátimabarna i 2017

Lisboa, 7.2.2017 (KI/KAP) - Postulatoren for helligkåringsprosessen for Fátimabarna, de salige Frans og Hyacinta Marto (1908-19/1910-20), sr. Angela Coelho, regner en helligkåring av de to søsknene i Fátima-jubileumsåret 2017 som absolutt mulig, ifølge det portugisiske katolske nyhetsbyrået Agencia Ecclesia på tirsdag. Pave Frans besøker Fátima i mai, og mange håper på en helligkåring allerede på dette tidspunkt. Imidlertid er undersøkelsen av et nytt mulig mirakel, noe som er en forutsetning, ennå ikke avsluttet.

Saligkåringen av Frans og Hyacinta Marto (pt: Francisco e Jacinta) skjedde den 13. mai 2000 av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i Fátima. For helligkåring er det nødvendig med et nytt mirakel på de to barnas forbønn etter denne datoen. Saligkåringen for sytten år siden var den første saligkåringen i Kirkens historie av barn som ikke var martyrer.

Frans og søsteren Hyacinta og deres kusine Lúcia Santos (1907-2005) var barn fra Aljustrel nær Fátima, som sa at de så tre åpenbaringer av en engel i 1916 og flere åpenbaringer av Jomfru Maria ved grotten Cova da Iria ved Fátima mellom mai og oktober 1917. Som et resultat av disse åpenbaringene fikk Maria tittelen Vår Frue av Fátima, og Fátima ble et av verdens største kristne pilegrimsmål.

Lucia dos Santos var den eneste av de tre som nådde voksen alder. Etter en tid som ordenssøster hos Dorothea-søstrene i Spania, trådte hun i 1948 inn i karmelittklosteret i Coimbra i Portugal, hvor hun tilbrakte resten av sitt liv. Det ble åpnet en saligkåringsprosess for henne i 2008, etter at pave Benedikt XVI (2005-13) ga dispensasjon fra kravet om at det må gå fem år fra en kandidats død før en prosess åpnes.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)