USA: Kardinal Keeler (86) død

Washington, 23.3.2017 (KI/KAP) – Erkebiskop emeritus av Baltimore i USA, kardinal William Henry Keeler, døde tirsdag den 21. mars 2017 på et kirkelig aldershjem i Baltimore, 86 år gammel. Han ledet erkebispedømmet Baltimore fra 1989 til 2007, og i flere år var han også president for den amerikanske bispekonferansen.

Keeler ble født den 4. februar 1931 i San Antonio i Texas. Han studerte i hjembyen og på Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Han ble presteviet i 1955 i Roma. Allerede som 48-åring ble han bispeviet, først som koadjutor i Harrisburg i Pennsylvania og i 1983 som biskop der. Seks år senere ble han erkebiskop av Baltimore i Maryland. I 1994 ble han kreert til kardinal av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Keeler engasjerte seg spesielt i økumenikk og i dialogen mellom kristne og jøder. Som det eldste bispesetet i USA nyter Baltimore en spesiell anseelse. Fire av de så langt seksten biskopene av Baltimore siden 1789 har vært kardinaler.

Etter Keelers død har kardinalkollegiet nå 223 medlemmer, hvorav 117 er under åtti år og dermed stemmeberettigede ved pavevalg und. Av USAs sytten kardinaler kan nå ti delta i et konklave.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)