Barcelonas tidligere erkebiskop fyller åtti år

Madrid, 28.4.2017 (KI/KAP) – Kardinal Lluís Martínez Sistach, som frem til 2015 var erkebiskop av Barcelona, fyller åtti år lørdag den 29. april 2017. Martínez Sistach ledet erkebispedømmet med sete i Spanias nest største by fra 2004, siden 2007 som kardinal. Ved siden av sine plikter som biskop virket han også som rettsekspert for Den hellige stol. Blant hans spesialområder er ekteskapsrett, spørsmål om kirkelige strukturer samt forholdet mellom kirke og stat. Pave Frans innvilget hans avskjedssøknad den 6. november 2015 og utnevnte Juan José Omella y Omella (71) til hans etterfølger som erkebiskop av Barcelona.

Lluís Martínez Sistach ble født den 29. april 1937 i Barcelona, var seminarist ved Det pavelige spanske kollegiet San José i Roma og ble presteviet den 17. september 1961. Den 11. september 1979 ble han generalvikar i Barcelona og i 1987 hjelpebiskop. I 1991 ble han utnevnt til biskop av Tortosa, i 1997 til erkebiskop av Tarragona og i 2004 til erkebiskop av Barcelona.

Etter kardinal Martínez Sistachs åttiårsdag er det nå 116 av de 222 kardinalene som er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)