Paven til Egypt

Den 28. og 29. april gjennomfører pave Frans sin apostoliske reise til Egypt. Det knytter seg store forventninger til besøket, men også en viss bekymring etter påskens terrorhandlinger.

Besøket har vært planlagt lenge og er en del av pavens anstrengelser for å skape dialog mellom ulike trosretninger. Selv om påskens terror mot kristne koptere vil bli diskutert under møtene, kommer ikke besøket som en direkte følge av udådene.

Koptere

Rundt 10 prosent av Egypts 92 millioner innbyggere er kristne, de fleste av dem er koptere. Det er ingen hemmelighet at kopterne blir diskriminert både av myndigheter og intolerante grupper innenfor det egyptiske establishment.

- Pavens besøk er en drøm som går i oppfyllelse for alle kristne i Egypt, ja det er en stor glede for alle innbyggere i Egypt. Pave Frans er også elsket av mange muslimer i Egypt for sin tilnærming til islam, sier msgr Bishay, biskop til Luxor og besøksorganisator, til SIR, Servizio Informazione Religiosa.

Pavens messe lørdag den 29. april er allerede flyttet fra Kairo sentrum til en militær stadion utenfor byen som tar 25.000 tilhørere og er ansett som et sikkert sted. Det er under besøket, som innbefatter samtaler med fremstående politiske og religiøse ledere, også lagt inn et spesialprogram for ungdom og en økumenisk bønn.

Paven i egypt.jpg

Patriark Ibrahim Isaac Sidrak

Velsignelse

- Det er med stor glede vi ønsker pave Frans velkommen til Egypt. Hans nærvær vil være en stor velsignelse i den situasjonen vi nå er i, sier Ibrahim Isaac Sidrak, patriark i Den koptisk-katolske kirke i Egypt, som består av 300.000 troende av i alt 12 millioner ortodokse kristne.

Patriark Sidrak minner om at det er 800 år siden en annen Frans, Frans av Assisi, i 1219 forlot Italia for Egypt. I Damietta, nær Kairo, møtte han sultanen av Egypt, Melek-al-Kamel, nevøen til Saladin. Det ble sagt at i Damietta møtte Evangeliet Koranen, og Koranen møtte Evangeliet. Den hellige Frans fryktet ikke profeten Muhammed, og sultanen fryktet ikke Kristus.

- Vårt håp er at det samme kan skje 800 år senere i Kairo ved en annen mann kalt Frans, nemlig pave Bergoglio, sier patriark Sidrak til SIR.

Store forventninger

Patriark Sidrak sier han har store forventninger til pavebesøket.

- Besøket vil fortelle verden at vårt land, til tross for de store vanskelighetene vi opplever for tiden, ønsker fred og stabilitet. Det er derfor vi trenger støtte. Vårt katolske fellesskap her i Egypt er lite, men det blir lagt merke til. Det utgjør gjennom interreligiøs dialog, humanitært arbeid, skoler, sykehus, aldershjem og mottakssentre et stort og positivt bidrag i det egyptiske samfunnet. Pavens besøk vil også understreke at vi ikke er en liten flokk, men vi er får i den store og verdensomspennende flokken som utgjør Den katolske kirke, sier Sidrak.

Sikkerhet

Pavens sikkerhet har høyeste prioritet, spesielt etter palmesøndagens terrorangrep på de ortodokse koptiske kirker i Tanta og Alexandria. Hele besøket vil preges av de høyeste sikkerhetsforanstaltninger fra egyptiske myndigheters side.

Fredag den 28. april vil pave Frans møte Den ortodokse koptiske patriarken Tawadros II og minnes og æres påskens terrorofre.