Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Den 10. januar 2017 utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig p. Charles-Placide Ngboko Zondo til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo med alle tilhørende plikter og rettigheter. Utnevnelsen har en virkning for en periode på tre år.

Den 31. mars har biskop Bernt Eidsvig utnevnt Remy Monzoon, Johanne Lein, Birgith Kalve, Theresa Robberstad og Eirik Sukke til ekstraordinær kommunionsutdeler ved St. Paul gymnas, og ved behov i St. Paul menighet i Bergen. Utnevnelsen har en varighet på 2 år, til den 31.03.2019.

Samme dato utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig Antonio Nhat, Bernt Gulbrandsen, Ferdinand Mäanle, Kariuki Mukuria, Kim Goo Ja, Lucy Mukuria, Sr. M. Natanaela Hess, Stian Erdal, Thai Nguyen Bich Thuong og Virginia Grindrud til ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Hallvard menighet i Oslo. Utnevnelsen er for en periode på to år, frem til 31.03.2019.

Igjen samme dato, utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig Mirabella Andrew, Arthur Haakonsen, og gjenutnevnte Marion Haave til rådsmedlem av Finansrådet i St. Hallvard menighet. Han utnevnte også Frode Eidem til regnskapsfører for Finansrådet i St. Hallvard menighet. Utnevnelsene er for en periode på to år, frem til 31.03.2019.