Åpenbaringene i Fátima

Przeczytaj po polsku

fatima+maria.jpg

Maria åpenbarte seg den 13. mai 1917 i den portugisiske landsbyen Fátima. Hun viste seg for tre barn: Lucia, Hyacinta og Frans. Kvinnen anbefalte bønn, spesielt rosenkransen og bot for syndere. For fred i verden anbefalte hun andakt til Marias Uplettede Hjerte. 

Under den siste åpenbaringen, 13. oktober 1917, tiltalte kvinnen seg som Vår Frue av Rosenkransen, og hun fortalte at hun var kommet for å kalle på folk til ikke lenger å synde og for å oppfordre alle til å be rosen­kransen daglig.

Fredens engel

I 1916 viste det seg en fredens engel i landsbyen Fátima for de samme tre barna: Hyacinta, Lucia og Frans. Han måtte forberede barna på Marias ankomst.

Den første åpenbaringen av Vår Frue fant sted 13. mai 1917. En vidunderlig vakker kvinne sa til barna: «Ikke være redd, jeg skal ikke gjøre dere vondt. Jeg kommer fra himmelen. Jeg vil be dere om å komme hit hver måned på samme tid som i dag. I oktober vil jeg fortelle dere hvem jeg er og hva jeg vil fra dere. Deretter ba hun dem om å be rosenkransen for å oppnå fred i verden.»

Spesiell nåde

Under den andre åpenbaringen, den 13. juni, lovet Maria å snart ta Frans og Hyacinta til himmelen. Hun sa til Lucia at Jesus ønsker å bruke henne til noe annet. Hun skal arbeide for at mennesker lærer seg å kjenne og elske Maria bedre og å få etablert en andakt til Marias Uplettede Hjerte. Sjeler som ofrer seg til Marias Uplettede Hjerte, vil motta frelse, og Gud vil gi dem spesiell nåde.

Den tredje åpenbaring presenterte en visjon av helvete og omfattet en ny anmodning om rosenkransbønn.

Den fjerde åpenbaringen, 13. august, kunne ikke finne sted fordi barna var blitt internert.

Ved den femte åpenbaringen, den 13. september, ba kvinnen dem om å fortsette å be rosenkransen.

ChildrensofFatima-Wikimedia Commons (002).jpgRosenkransen

Den sjette og siste åpenbaring fant sted 13. oktober. Til tross for regn og kulde samlet det seg 70 000 mennesker i dalen, og de ventet på et mirakel. Vår Frue bekreftet åpenbaringens ekthet gjennom solunderet. I løpet av denne åpenbaringen sa hun: «Jeg kom for å advare menneskeheten, de må forandre sitt liv og ikke belaste Gud med tunge synder. La folk be rosenkransen hver dag og be om omvendelse fra sine synder.»

Åpenbaringene av Vår Frue av Fátima har blitt anerkjent av Kirken som troverdig. Derfor bør vi lære av de retningslinjer og insentiver som er gitt oss gjennom Maria.

Hemmeligheter

Til åpenbaringene i Fátima er det knyttet tre hemmeligheter. De to første ble avslørt allerede for et par tiår siden. Den siste ble presentert av den hellige Johannes Paul II under hans besøk i Fátima i mai 2000. Den hellige far understreket selv gjentatte ganger at takket være Vår Frue av Fátima ble han beskyttet under attentatet mot ham nettopp den 13. mai 1981 på Petersplassen i Roma.

Følg med på pavens velkomstseremoni i Fátima på Youtube. Direkte streaming starter kl. 17.20 fredag 12. mai 2017. 

Ønsker du å lære mer om hendelsene i og budskapene fra Fátima, kan du lese boken Mirakelet i Fátima av Peter Bernhard Bjerke, som i anledning jubileet kan kjøpes til rabattert pris i St. Olav bokhandel. Du kan også lese mer her

AVLAT: I anledning Fátima-jubileet tildeler pave Frans avlat som kan oppnås frem til 26. november 2017. Last ned PDF med mer informasjon.

ANDAKT: Be Soningsandakten til Marias Uplettede Hjerte.