Det er noen få plasser igjen til NEKs sommerleir, så bli med!

NEK logo.jpg

Program for Norges eldre katolikkers (NEK) sommerleir

på Mariaholm 19. – 22. juni 2017

 

Mandag 19. juni :

Kl. 17.00  Ankomst Mariaholm, enten med bil eller tog

Kl. 18.00  Middag

Kl. 19.00  Kaffe i peisestua m/presentasjonsrunde

Kl. 20.00  Kveldsmesse v/p. Erik Ruud SM

Kl. 20.30  Sosialt samvær i peisestua

 

Tirsdag 20. juni :

Kl. 08.30  Laudes

Kl. 09.00  Frokost

Kl. 10.00  Impuls v/p. Erik

Vi holder oss rundt Mariaholm/går turer/bader/ spiller crockett etc.

Kl. 14.00  Lunsj. Vi griller (værforbehold)

Kl. 16.00  Foredrag av biskop Bernt

Kl. 17.15  Rosenkransbønn-Vesper

Kl. 18.00  Messe v/p. Erik

Kl. 19.15  Middag

Kl. 20.00  Sosialt samvær

 

Onsdag 21. juni :

Kl. 08.30  Laudes

Kl. 09.00  Frokost

Kl. 10.00  Impuls v/p. Erik

Kl. 11.00  Utflukt

Vi smører med oss matpakke ved frokosten

Kl. 16.30  Foredrag av sr. Mette Andrèsen OP

Kl. 18.00  Messe

Kl. 19.15  Middag

Kl. 20.00  Sosialt samvær

Torsdag 22. juni :

Kl. 08.45  Messe

Kl. 09.30 Frokost - avreise

Kapellet er åpent døgnet rundt - og det er opp til hver enkelt hvor mye de vil være med på.   

Påmelding til Nikoline Myklevik tlf.99260730/nikoline.myklevik@hotmail.com innen 1.juni.