Første katolske messe på 480 år

Ferming i Trondenes kirke

BEGIVENHET: Bilde fra fermingen/konfirmasjonsmesse 7. mai 2017 i Trondenes kirke. Dette er den første katolske messe på 480 år i denne kirken.

Trondenes kirke er den første katolske kirken i Harstad-området (Nord-Hålogaland). Den startet som en liten gårdskirke rundt år 1103. Den nåværende katolske kirken i området, St. Sunniva, ble først bygd i 1893, og var da en liten trekirke med plass til rundt 40 mennesker. I 1976 ble kirken delt i to og forlenget med ca. 9 meter for å få plass til flere. Kirken ble re-vigslet etter disse endringene.

Trondenes kirke slik som den står nå i dag, er datert til 1440. Veggene er rundt to meter tykke, slik at kirken også kunne fungere som et slags tilfluktssted ved behov. Kirken er den nordligste steinkirken i Norge og har hatt åtte altre, i dag er bare tre igjen. Vievannskaret er meislet i stein, og står fortsatt ved den gamle hovedinngangen (i dag sideinngangen). Høyst sannsynlig så hadde kirken Den hellige Nicolas som skytshelgen. Han er patron for sjøfarere og hans figur står sammen med Maria under Korset. Ved siste restaurering som varte fra 1938 til 1950, fant man et eget gravkammer under kirken, og spor etter kalkmalerier på veggene. Noen få er fortsatt synlig. Prestene på Trondenes lå direkte under Nidaros erkebispedømme før reformasjonen kom til Norge.

Siden St. Sunniva menighet visste at det ble syv konfirmanter i år, måtte det tas et valg mellom enten å ha en egen gudstjeneste bare for konfirmantene og deres familier, eller låne en annen kirke. Dette fordi St. Sunniva i dag kun har plass til maks 80 personer. Totalt kom det nærmere 200 personer til Trondenes under konfirmasjonen klokken 11.00 den 7. mai.

- At vi fikk låne Trondenes kirke gjenspeiler det gode forholdet St. Sunniva menighet har med den lutherske kirke og Trondenes menighet her i Harstad. Måtte Gud gjengjelde deres godhet, sier sogneadministrator for St. Sunniva, p. Gunther Jäger.