Ga Trump «Laudato Si’»

Paven og Trump.jpg

«Et av mine høyeste ønsker er at du kan være et fredens oliventre,» sa pave Frans til USAs president Donald Trump under privataudiensen om morgenen onsdag 24. mai og overrakte presidenten miljøencycklikaen «Laudato Si’».

- Den skal jeg lese, kvitterte Trump.

President Trumps besøk i Italia er over, etter 18 intensive timer i Italia og Vatikanet. Hovedpunktet var presidentens møte med paven onsdag morgen i Det apostoliske palass før generalaudiensen på Petersplassen.

Religionsfrihet

Fokus under møtet mellom de to verdenslederne var arbeidet for interreligiøs dialog, politiske fredsforhandlinger samt engasjementet for menneskeverd og arbeidet for samvittighets- og religionsfrihet. Etter besøket hos paven fortsatte Trump til Quirinalet og til slutt til Villa Taverna for et toppmøte med Italias statsminister Paolo Gentiloni.

President Trump hadde ønsket å få møte paven og presis klokken 8.20 kjørte presidentens bilkortesje inn via porta Perugino ettersom Petersplassen allerede var fylt av troende fordi pave Frans ikke ønsket å avlyse generalaudiensen.

«Hjertelig»

Trump ble tatt imot ved inngangen til Det apostoliske palass og ble vist inn til pavens private bibliotek. Der tok paven og Trump hverandre i hånden. Etter det fortsatte de i en privat samtale som pavens pressesjef, Greg Burke, karakteriserte som «hjertelig».

Under privataudiensen oppfordret pave Frans president Trump, som er en uttalt miljøskeptiker, til å yte en innsats for fred og miljøet. Paven overrakte Trump en metallplakett med en olivengren som symbol på fred og sa at han håpet presidenten «kunne bli et fredens oliventre».

- Jeg skal ikke glemme hva du har sagt til meg, sa Trump.

Lovte å lese

Trump fikk også miljøencycklikaen «Laudato Si’», hvor paven advarer mot dagens klimaendringer og staker ut en ny økologisk kurs for vårt felles hjem, samt de pavelige skrivene eller ekshortasjonene «Amoris Laetitia» og «Evangelii Gaudium». Han overrakte også en kopi av Fredsbudskapet 2017 undertegnet av paven.

Klimaskeptikeren Trump takket for gavene og sa at han ville lese bøkene.

Ifølge Burke, diskuterte paven og Trump også aktuelle internasjonale spørsmål, fremfor alt arbeidet for fred i verden.

Vatikanet meddelte etter møtet at man håper USAs regjering og Den katolske kirke i USA kan fortsette å samarbeide om viktige spørsmål som angår helse, utdanning og migranter. De to utvekslet også synspunkter på en rekke internasjonale spørsmål som situasjonen i Midtøsten og hvordan kristne minoriteter kan beskyttes bedre.

Første stopp

Besøket hos pave Frans var første stopp i Europa for president Trump. Før besøket ga paven uttrykk for at han ønsket å diskutere temaer med Trump hvor de hadde felles anliggender. «Det finnes alltid dører som ikke er helt lukket», sa pave Frans for kort tid siden. Det er kjent at paven og president Trump har svært ulike syn på klimaendringer og innvandring.

Familien er med

På sin første store utenlandsreise ledsages president Trump av utenriksminister Rex Tillerson, kona og førstedamen Melania Trump, som er katolikk og datteren Ivanka med mannen Jared Kushner. Begge damene hadde tildekket håret da de møtte paven, det hadde de ikke da de tidligere denne uken besøkte Saudi-Arabia.

Sikkerhetsforanstaltningene i Vatikanet var enorme i forbindelse med presidentbesøket. Helikoptre sirklet over hovedstaden og på hustakene langs ruten Trump kjørte, lå politiets skarpskyttere. Alle veier inn til Vatikanet var avsperret.

Det amerikanske presidentparet besøkte etter audiensen Det sixtinske kapell og Petersplassen før de fortsatte til det italienske presidentpalasset på Quirinale og etter det møtte statsminister Paolo Gentiloni i Villa Taverna. Trump reiste videre til Brussel, hvor det er ventet demonstrasjoner mot ham. På fredag er det G7-møte i Taormina på Sicilia hvor migrasjon og terrorbekjempelse står øverst på agendaen.