Italia: Angelo De Donatis ny generalvikar for Roma

Vatikanet, 26.5.2017 (KI/KAP) – Pave Frans utnevnte fredag den 26. mai 2017 hjelpebiskop Angelo De Donatis (63) til ny generalvikar og dermed pavens stedfortreder i bispedømmet Roma. Samtidig innvilget han avskjedssøknaden av aldersgrunner fra kardinalvikar Agostino Vallini (77), som har hatt dette vervet siden 2008. Samtidig overtok De Donatis også Vallinis verv som erkeprest av Lateranbasilikaen. Pavens generalvikar for Roma er vanligvis kardinal, og embetet kalles derfor også for kardinalvikar.

Angelo De Donatis ble født den 4. januar 1954 i søritalienske Lecce og studerte blant annet ved Det pavelige Lateranuniversitetet og Gregoriana i Roma, hvor han spesialiserte seg i moralteologi. Etter tre år som prest i sitt hjembispedømme Nardò-Gallipoli ble han i 1983 inkardinert i bispedømmet Roma. Der virket han først i sognesjelesorgen, deretter som arkivar i kardinalkollegiets sekretariat og som leder for bispedømmets prestekontor. Han var også medlem av bispedømmets presteråd og konsultorkollegium.

Etter flere andre oppgaver, blant annet som åndelig veileder ved det romerske presteseminaret og som sogneprest i kirken San Marco på Kapitol, ble han i september 2015 utnevnt til hjelpebiskop av pave Frans. Året før ledet han fasteretretten for paven og den romerske kurien. De Donatis ble i 1989 ridder i ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)