Pave Frans tale ved utnevnelsen av biskop Arborelius til kardinal

Svensk kardinal.jpg

Pave Frans under Regina Coeli - ANSA 

"Må de støtte meg med kraft i mitt oppdrag som Romas Biskop og Kirkens universelle hyrde." Dette var pavens ord da han meddelte om det kommende konsistoriet den 28. juni hvor han vil kreere fem nye kardinaler, deriblant biskop Anders Arborelius OCD av Stockholms katolske stift.

Kjære brødre og søstre,

Jeg vil meddele at på onsdag den 28 juni kommer jeg til å avholde et konsistorium for utnevnelsen av fem nye kardinaler. Deres bakgrunn fra ulike deler av verden viser til kirkens katolisitet, spredt over hele jorden og tildelingen av en tittel og en titulærkirke i Roma, som uttrykker at kardinalene er medlemmer i Romas stift, som ifølge St. Ignatius kjente uttrykk "presiderer i kjærlighet" over alle kirker.

Torsdag den 29 juni, på de hellige apostlene Peters og Paulus høytid, konselebrerer jeg Messen med de nye kardinalene, kardinalkollegiet og med erkebiskoper, metropolitter, biskoper og prester.

Her er navnene på de nye kardinalene:

1- S.E. Msgr. Jean Zerbo, erkebiskop av Bamako, Mali.

2- S.E. Msgr. Juan José Omella, erkebiskop av Barcelona, Spania.

3- S.E. Msgr. Anders Arborelius, OCD, biskop av Stockholm, Sverige.

4- S.E. Msgr. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, titulærbiskop av Acque nuove di Proconsolare, apostolisk vikar i Pakse, Laos.

5- S.E. Msgr. Gregorio Rosa Chávez,  titulærbiskop av Mulli, hjelpebiskop av erkestiftet i San Salvador, El Salvador.

Vi ber om at de nye kardinalene får de hellige Peter og Paulus beskyttelse, slik at de gjennom fyrstepostlenes forbønn, må være ekte tjenere av kirkens fellesskap; at de sammen med hedningenes apostel må være Evangeliets glade forkynnere i hele verden, og at de må støtte meg med kraft i mitt oppdrag som Romas Biskop og Kirkens universelle Hyrde.