Paven før Fatima

Paven før Fatima.jpg

«La oss forenes i bønn og omvendelse ved vår Mor Jomfru Marias føtter»

Pave Frans har sendt et videobudskap til Portugal foran sin kommende pilegrimsreise til Fátima fredag 12. mai. Paven henvender seg både til portugiserne og til alle troende og ber oss alle forene oss med ham i jomfru Maria, vår tilflukt, med bønn og omvendelse:

«Kjære portugisere, nå er det bare kort tid før min pilegrimstur til Vår Frue av Fátima. Jeg er forventningsfull foran møtet med min Mor. Jeg vet at dere vil at jeg skal besøke hjemmene og menighetene deres, og invitasjonene har nådd meg. Jeg skulle gjerne ha gjort det, men det går dessverre ikke.

Jeg takker myndighetene i Portugal som lar besøket mitt ha form av en valfart, og jeg håper å møte dere alle ved vår Mor Jomfru Marias føtter.

Det er i den universelle hyrdens drakt jeg møter henne med en bukett vakre blomster som Jesus har betrodd min omsorg (jf. Joh 21,15-17), alle brødre og søstre i verden, frelst ved Hans blod, ingen er utelukket. Så dere skjønner at jeg trenger at dere er med meg, åndelig eller fysisk, så lenge det er med hjertet, i min blomsterbukett, i min «gylne rose». Sammen kan vi være ett hjerte og ett sinn (jf. Apg 4,32).

Jeg betror dere alle til Jomfru Maria og ber henne om å viske til hver og en av dere: «Mitt Uplettede Hjerte kommer til å være ditt tilfluktssted og den vei som skal føre deg til Gud (åpenbaringene i Fátima 13. juni 1917[i]). «Maria som håpets og fredens pilegrim» er mottoet for denne pilegrimsferden. I dette ser vi kall til omvendelse. Jeg er glad for å vite at dere forbereder dere med inderlig bønn før det velsignede øyeblikk som når sitt høydepunkt i hundreårsminnet av de velsignede begivenhetene. Dette utvider våre hjerter og forbereder oss til å motta Guds gaver.

Jeg takker dere for deres bønner og ofrene som dere gjør hver dag for meg. Jeg behøver det, ettersom jeg er en synder blant syndere, en mann med urene lepper, som bor i et folk med urene lepper (jf. Jes 6,5). Må bønn åpne mine øyne slik at jeg kan se andre som Gud ser dem, og elske andre slik han elsker dem. I hans navn kommer jeg til dere med glede for å kunne forenes i håpet og fredens evangelium. Må Herren velsigne dere og vår Jomfru og Mor beskytte dere!

 

[i] Til norsk ved Peter Bjerke i boken «Mirakelet i Fatima», Maximiliam Kolbe utgivelser 1998 (nå: St. Olav forlag)