Sveriges biskop Anders blir kardinal

I forbindelse med Angelusbønnen på Petersplassen søndag 21. mai kunngjorde pave Frans at fem nye kardinaler vil bli utnevnt. En av dem er Anders Arborelius OCD, biskop for Stockholms katolske stift. Dette er første gang i nordisk historie at en skandinav blir kardinal i Den katolske kirke.

 

Svensk kardinal2.jpg

Biskop Anders Arborelius og pave Frans ved et tidligere møte i Peterskirken - AP

I tillegg til biskop Anders Arborelius OCD blir de fire øvrige kardinalene erkebiskopen av Bamako (Mali), Jean Zerbo; erkebiskopen av Barcelona (Spania), Juan José Omella; apostolisk vikar for Paksé (Laos), Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun; samt titularbiskop av Mulli og biskop i erkestiftet San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

De fem kommer formelt til å bli kreert til kardinal ved neste konsistorium, den 28. juni 2017. Den påfølgende dag, 29. juni, under festen for apostelfyrstene Peter og Paulus i Roma, vil Den hellige Far feire messen sammen med de nye kardinalene og kardinalkollegiet.

Les pavens tale ved utnevnelsen av biskop Arborelius til kardinal

Biografi om biskop Anders Arborelius OCD

Hør Intervju med biskop Anders Arborelius etter at paven valgte han til kardinal.

Fakta om kardinaler