Tror på et styrket Europa

Kardinal Bagnasco

Kardinal Bagnasco - ANSA

Den katolske kirke i Europa tror fullt og helt på et forenet Europa. Dette sier kardinal Angelo Bagnasco, erkebiskop av Genova, leder av Den italienske bispekonferansen (CEI) samt for Den Europeiske bispekonferansens råd (CCEE).

Rådet har nettopp avholdt et tre dager langt møte. Kardinalen forteller om kjærligheten til Europa og den pastorale misjonen. Han understreker at Europa er forenet gjennom sine kristne røtter.

Kirken ser EU fra hyrdens synsvinkel og ikke politikerens. Hyrden må ha det almene for øyet og tenke på enkeltpersoners beste og bekrefte den sannheten som lyser i Kristi ansikt og som ligger til grunn for Europas ekte humanisme.

CCEEs ledere møtte pave Frans torsdag 18. mai og snakket med ham om sekulariseringen og behovet for en fornyet evangelisering. De snakket om besteforeldrenes rolle som brobyggere for nye generasjoner slik at vår historie kobles bedre til den fremtiden vi skal skape. De snakket også med pave Frans om den store arbeidsledigheten, spesielt blant Europas unge. De berørte også temaer som immigrasjon og menneskehandel. CCEEs nestleder, kardinal Vincent Nichols, sa også med tanke på Brexit at Englands biskoper er for et samlet Europa

Biskopene tok også opp med paven viktigheten av synoden om ungdommer og kall som skal avholdes i oktober 2018. Msgr. Stanislaw Gadecki snakket om vanskelighetene ved å leve i Europa og understrekte det pave emeritus Benedikt XVI har sagt, at om Europa omvendes så gjør også andre kontinenter det, ettersom de på et eller annet vis har en binding til Europa.

CCEE understreker også at det er stater som bygger murer i verden - ikke kirken.