Ukraina: Kardinal Huzar (84) død

Kyjiv, 31. mai 2017 (KI/ugcc.ua) – Kardinal Ljubomyr Huzar (ukr: Любомир Гузар), stor-erkeepark emeritus for Den ukrainsk-katolske kirke (2001-11), døde onsdag 31. mai 2017 i landsbyen Knjazjytsji (ukr: Княжичі) i Kyjiv oblast i det nordlige Ukraina etter en tids alvorlig sykdom. Han ble 84 år gammel. Han ledet sin Kirke fra 26. januar 2001 til 10. februar 2011. Den ukrainsk-katolske kirken, som også kalles gresk-katolsk eller unert, er en kirke av bysantinsk ritus som er i union med Roma.

Han ble født den 26. februar 1933 i Lviv i Ukraina (da Lwów i Polen). Han flyktet fra Ukraina sammen med sine foreldre i 1944 på grunn av den fremrykkende Røde hær. Etter noen år i en leir for ukrainske flyktninger nær Salzburg i Østerrike, emigrerte han i 1949 sammen med familien til USA. Han ble den 30. mars 1958 presteviet som ukrainsk-katolsk prest for eparkiet Stamford. I 1969 dro han til Roma, hvor han tok doktorgrad i dogmatisk teologi ved Det pavelige universitetet Urbaniana i 1972.

Under sitt opphold i Roma trådte han i 1972 inn hos studittene (Monachi e Regula Studitarum [Monaca Studiti Ucraini] – MSU) i det ukrainske klosteret «Studion» (eller St Theodor) i Grottaferrata like utenfor Roma. Han avla sine løfter den 24. juni 1972, og i mai 1974 ble han valgt til superior (hegumen) i klosteret.

Huzar ble den 2. april 1977 bispeviet i kapellet i studittklosteret i Castelgandolfo ved Roma av kardinal Josyf Slipyj, stor-erkeepark av Lviv for ukrainerne. Bispevielsene skjedde uten pavelig godkjennelse og ble sett på som et uttrykk for patriark-ambisjoner. De skapte stor irritasjon i den romerske kurien, ettersom bispevielser uten pavelig tillatelse anses som ulovlig i latinsk kirkerett, men ikke i kirkeretten for de orientalske kirkene (CCEO). Husar fikk tittelen biskop av Kyjiv-Vyshorod med den intensjon at han skulle bli kardinal Slipyjs koadjutor, men det var det i stedet den senere kardinal Myroslav Ivan Ljobatsjivskyj (1914-2000) som ble i 1980.

Han ble i 1978 utnevnt til arkimandritt (abbed) for studittmunkene i Europa og Nord-Amerika. Da Sovjetunionen kollapset i 1991, vendte han tilbake til hjemlandet Ukraina og tjente som åndelig veileder vad det nylig gjenetablerte seminaret Den Hellige Ånd i Lviv. I 1994 etablerte han et nytt studittkloster nær Ternopil i Ukraina. Synoden i Den ukrainsk-katolske kirken valgte ham i 1995 til eksark for det erke-eparkiale eksarkatet Kyjiv-Vyshorod med sete i Kyjiv (Kiev) (et erke-eparkialt eksarkat er et kirkedistrikt av lavere rang enn eparki (bispedømme) som er direkte tilknyttet stor-erkeeparkiet, den gangen Lviv). Dette valget ble den 22. februar 1996 stadfestet av den hellige pave Johannes Paul II (1978–2005), og han ble samtidig utnevnt til titularbiskop av Nisa i Lykia.

Etter at kardinal Myroslav Ivan Ljobatsjivskyj døde den 14. desember 14, utnevnte paven Huzar til apostolisk administrator av erke-eparkiet Lviv. I januar 2001 valgte synoden ham til stor-erkeepark og dermed overhode for Den ukrainsk-katolske kirke. I februar ble han kreert til kardinal.

I 2004 bestemte kardinal Husar i henhold til kanon 57 i den orientalske kirkeretten (CCEO) at den ukrainske kirkens hovedsete skulle flyttes fra Lviv til hovedstaden Kyjiv. Bakgrunnen var at kirkeretten spesifikt foreskriver at Kirkens overhode skal presidere i den viktigste byen. Lviv er tyngdepunktet i den ukrainsk-katolske Kirken, men fra ukrainsk synspunkt ligger i periferien, og det historiske, politiske og kirkelige senteret i landet er Kyjiv. Vedtaket ble stadfestet av bispesynoden i den ukrainsk-katolske kirken som fant sted i Kyjiv fra 5. til 12. oktober 2004. Kardinal Husar opplyste senere at dette vedtaket «svært eksplisitt» ble godkjent av pave Johannes Paul II i en audiens med prefekten for Østkirkekongregasjonen, kardinal Ignace Moussa I Daoud den 6. desember 2004, men dette ble ikke offentliggjort.

Søndag den 21. august 2005 ble kirkens hovedsete offisielt flyttet til Kyjiv. Samtidig ble tittelen for overhodet for den ukrainsk-katolske kirken endret fra «stor-erkeepark av Lviv» til «stor-erkeepark av Kyjiv og Halytsj». Metropolitt Vladimir av Kiev og Hele Ukraina (av Moskva-patriarkatet) sendte et åpent brev til pave Benedikt XVI i Roma og ba ham trekke tilbake «dekretet som din forgjenger undertegnet». Kardinal Husar tilbakeviste protestene fra ortodokse kirker med at hans kirke nå ganske enkelt vendte tilbake til Kyjiv etter å ha blitt fordrevet derfra 200 år tidligere. Flyttingen skyldes pastorale behov og var ikke ment å fornærme noen.

Den 10. februar 2011 innvilget pave Benedikt XVI (2005-13) hans avskjedssøknad som stor-erkeepark av Kyjiv-Halytsj av helsemessige årsaker i henhold til kanon 126 § 2 i den orientalske kirkeretten. Han var 78 år gammel. Den 24. mars 2011 valgte synoden i Lviv Svjatoslav Sjevtsjuk (f. 1970) til ny storerkeepark av Kyjiv-Halytsj. Kardinal Husar forble aktiv i det kirkelige og sosiale livet i Ukraina.

Hans navn transkriberes som Lubomyr Husar på engelsk, men vi prøver å følge den offisielle norske transkriberingen av ukrainske navn. Etter hans død teller kardinalkollegiet 221 medlemmer, hvorav 116 er under åtti år og kan stemme ved pavevalg. Den 28. juni kreeres fem nye kardinaler, alle under åtti år.

news.ugcc.ua / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)