India: Kardinal Ivan Dias (81) død

Vatikanet, 20.6.2017 (KI/KAP) - Den indiske kuriekardinalen Ivan Dias døde mandag ettermiddag den 19. juni i Roma i en alder av 81 år. Fra 1996 til 2006 var han erkebiskop av Bombay i India og fra 2006 til 2011 var han prefekt for Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Misjonskongregasjonen, Propaganda Fide).

Ivan Dias ble født den 14. april 1936 i Bombay i India. Denne byen har siden 1995 hatt det offisielle navnet Mumbai, men erkebispedømmet heter fortsatt Bombay. Han ble presteviet for dette erkebispedømmet den 8. desember 1958. Han tok en doktorgrad i kirkerett ved Det pavelige Lateranuniversitetet og begynte i Vatikanets diplomatiske tjeneste i 1964. Hans første posteringer var i Norden (København), Indonesia, Madagaskar, La Réunion, Komorene, Mauritius og Statssekretariatet. Fra 1973 til 1982 var han i Statssekretariatet ansvarlig for Sovjetunionen, Polen og Bulgaria samt for problematiske asiatiske stater som Kina, Vietnam og Laos og for afrikanske kriseland i Sør- og Øst-Afrika.

Den 8. mai 1982 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Rusubisir og apostolisk pro-nuntius i Ghana, Togo og Benin. Han ble bispeviet den 19. juni 1982. Han tjente senere som apostolisk nuntius i Korea (1987-91) og Albania (1991-97).

Den 8. november 1996 ble han utnevnt til erkebiskop av Bombay. Han ble kreert til kardinal i februar 2001. Han var også president-delegat ved den tiende ordinære bispesynoden i oktober 2001. Den 20. mai 2006 ble han utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til prefekt for Propaganda Fide og kansler for Det pavelige universitetet Urbaniana. Dias var den første lederen for Propaganda Fide som selv stammet fra et tidligere såkalt utviklingsland.

Den 10. mai 2011 aksepterte paven hans avskjedssøknad som prefekt av aldersgrunner (han fylte 75 år den 14. april). Vanligvis pleier kardinalprefekter å sitte ut over denne grensen, men kardinal Dias hadde svekket helse og spesielt svekket syn på grunn av diabetes. Han deltok i konklavene i 2005 og 2013.

Hans rekviemmesse feires den 21. juni i St Peterskirken. Han vil bli gravlagt i Propaganda Fides kapell på kirkegården Verano i Roma. Etter kardinal Dias’ død teller kardinalkollegiet 220 medlemmer, hvorav 116 er under åtti år.

Kathpress / Erkebispedømmet Bombay / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)