Påven till katekeslärare

“Saliga de som tror”. Detta är temat på ett internationellt möte om katekesundervisning som pågår i Buenos Aires vid det påvliga katolska universitetet i staden och dess teologifakultet. Påven Franciskus sände ett budskap till mötets deltagare genom msgr. Ramón Alfredo Dus.

1.jpgPåven utgår i budskapet från helige Franciskus av Assisi och skriver att kallelsen är mycket konkret och även förkunnelse och katekeslärarens uppgift. “När vi besöker sjuka och ger de fattiga mat är redan det en förkunnelse” sa den helige Franciskus till sitt ordensfolk.

Påven skriver att katekesundervisningen inte är ett arbete utan en mission: Att vara katekeslärare är en kallelse att tjäna kyrkan och en Herrens gåva som förändrar livet. Herrens död och uppståndelse står i centrum i det kristna livet.

Katekesläraren vandrar med Kristus och är inte en person med egna idéer och egen smak utan har dygdigt lagt detta åt sidan. Vi går ut ur oss själva och är närmare de andra. Påven beskriver hur en stor och dynamisk kärlek till Kristus är: att koncentrera sig på mötet med Herren och öppna sig för kärleken för att vittna för andra om Jesu förkunnelse och liv.

Påven skriver att katekesläraren även ska vara kreativ och hitta olika sätt att förkunna Kristus på och vara budbärare för hur fint det är att tro på Jesus, för att han är vägen, sanningen och livet som förändrar våra liv och fyller det med glädje och lycka. Det är alltså viktigt att klara av detta för att Jesus är alltid en människa av idag.