St. Paul gymnas på topp

elever ved St. Paul gymnas.jpg

FORNØYDE ELEVER PÅ TUR: St. Paul gymnas i Bergen er den videregående skolen i landet med høyest fullføringsgrad.

 

St. Paul gymnas i Bergen er den videregående skolen i landet hvor flest fullfører studiene, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette er svært gledelige tall og viser at vi langt på vei lykkes på et veldig viktig felt, sier Petter Gjessing, rektor ved St. Paul gymnas.

Best i Norge

Utdanningsdirektoratets (Udir) analyse gjelder dem som startet på videregående skole i 2012. Den dekker de såkalte studieforberedende fagene, det som tidligere gikk under betegnelsene allmennfag eller gymnas. Udirs skoleindikatoranalyse viser at St. Paul gymnas hadde best fullføringsgrad for studieforberedende fag i hele Norge. Fullføringsraten er på hele 88,7 prosent.

– Vi er veldig stolte over at vi greier å løfte alle elevene, og i stor grad sørge for at de som begynner hos oss fullfører videregående opplæring, sier Gjessing. 

Noe å gå til

– Er det mulig å oppnå en fullføringsgrad på 100 prosent, kan det være et mål?

– Det vil selvsagt være et mål for enhver skole å nå 100 prosent fullføring, men det vil alltid være elever som av ulike grunner ikke har mulighet eller ønske om å fullføre sin videregående utdanning. På St. Paul gymnas skal det være slik at de som eventuelt slutter og gjør andre ting, skal gjøre det i samråd med skolen. Ingen skal slutte på St. Paul gymnas uten at de har et annet tilbud å gå til.

Foto: St. Paul gymnas

Se Kristus

– Hva gjør dere siden dere er den skolen i landet hvor færrest dropper ut?

– Jeg tror noe av forklaringen kan ligge i at vi er en skole som har fokus på mer enn kognitiv læring, vi gir også elevene en åndelig utvikling. Det er viktig for oss å se Kristus i hver enkelt elev og på den måten løfte hver enkelt frem.

Vi har også en mentorordning hvor læreren ikke er klassestyrer, men en mentor for elevene. Det betyr en tettere oppfølging av hver enkelt elev, med ukentlige møter og samtaler, og hvor vi tidlig kan sette inn tiltak hvis det skulle vise seg å være nødvendig, forklarer Gjessing.

Utenfor Bergen

St. Paul gymnas har 250 elever og tar inn 90 nye elever hvert år. Rektoren ønsker seg flere elever fra utenfor Bergen.

– Vi håper vi kan nå bredere ut og få elever fra andre deler av landet også. Mange må likevel flytte for å begynne på videregående, og vi har et godt og trygt opplegg med blant annet hybler tilgjengelig. Det vil være viktig for St. Paul fremover fortsatt å ha en solid stamme av katolske elever og lærere, selv om vi er en skole som er åpen for alle som vil søke seg hit, sier rektor Gjessing. 

 

FOKUS PÅ HVER OG EN:

– Det er viktig for oss å se Kristus i hver enkelt elev,

sier rektor Petter Gjessing ved St. Paul gymnas i Bergen.