Tyskland: Kardinal Joachim Meisner (83) død

Bonn, 5.7.2017 (KI/KAP) – Den tidligere erkebiskopen av Köln, kardinal Joachim Meisner, døde onsdag morgen den 5. juli, 83 år gammel. Han «sovnet fredelig inn» under et ferieopphold i Bad Füssing i Bayern, meldte den tyske bispekonferansen. Han døde mens han leste i sitt breviar. Meisner ledet erkebispedømmet Köln fra 1989 til 2014. Tidligere var han fra 1980 til 1989 biskop av Berlin og fra 1982 til 1989 formann for bispekonferansen i Berlin.

Meisner var en av de mest profilerte biskoper i Tyskland og tilhørte den konservative fløy. I DDR-tiden var han først hjelpebiskop i Erfurt og deretter biskop av den delte byen Berlin. Etter ønske fra den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005), som han hadde et nært forhold til, flyttet han til Vesten. Der kastet han seg aktivt inn i den samfunnsmessige debatten. Han var en sterk motstander av abort, embryoforskning eller assistert selvmord. På hans initiativ ga Johannes Paul II i 1999 den tyske Kirken ordre om å tre ut av den statlige svangerskapsrådgivningen.

Meisner ble født i 1933 i Breslau i Schlesien (nå Wrocław i Polen). I 1945 flyktet han sammen med sin familie til Thüringen i det som ble DDR, hvor han etter læretid i en bank og teologistudier ble presteviet i 1962. Etter å ha vært kapellan i Heiligenstadt og Erfurt ble han i 1966 direktør for Caritas. Tre år senere tok han doktorgraden i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. In Øst-Berlin la han seg ut med blant andre Erich Honecker på grunn av sovjetstjernen på mange offentlige bygninger i DDR, og ved Katholikentag i Dresden i 1987 erklærte han at katolikkene «ikke følger noen annen stjerne enn den fra Betlehem». Allerede i 1983 hadde pave Johannes Paul II kreert ham til kardinal.

Også på sine eldre dager sørget Meisner for overraskelser. Han var rystet over pave Benedikts avgang, og sa at i likhet med ekteskapet var paveembetet «til døden». Senere aksepterte han imidlertid sin venn Benedikts forklaring om sine helsemessige grunner. I slutten av november 2016 vakte det oppsikt da han og tre andre konservative kardinaler (Caffarra, Burke og Brandmüller) skrev til paven og uttrykte tvil (dubia) om skrivet Amoris lætitia og pave Frans’ ekteskapslære. At gjengifte skilte i enkelttilfeller kunne få adgang til kommunion, var Meisner kraftig motstander av.

Etter kardinal Meisners død har kardinalkollegiet 224 medlemmer, hvorav 121 er under åtti år og dermed stemmeberettigede ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)