Vær kreative!

Katekesehelgen2015 NUKsbildearkiv.jpg

Katekesehelgen 2015. Foto: NUKs bildearkiv

Pave Frans har sendt en tydelig hilsen til den store internasjonale kateketkongressen som finner sted i Argentina denne uken: «Vær kreative!»

Det internasjonale kateketiske symposiet arrangeres på Pontifical Catholic University of Argentina i Buenos Aires, og har som tema: «Velsignet er dem som tror.»

En gave

I sitt budskap til symposiet understreker paven at «å være kateket er en tjeneste i Kirken som er mottatt som en gave fra Herren, og som igjen skal overføres.»

Paven skriver videre at kateketen vandrer sammen med Kristus. Derfor er han eller hun ikke en person som formidler egne ideer etter eget behag. Han eller hun ser etter Herren, og denne søken gjør at deres hjerter brenner.

Nye former

Pave Frans bemerker også i sin hilsen at kateketenes rolle er å være kreative, fordi han eller hun søker forskjellige måter og virkemidler for å fortelle om de gode nyheter om Kristus. Paven legger til at «denne streben etter å gjøre Jesus kjent som den høyeste skjønnhet, fører oss til å finne nye tegn og former til å overføre troen.»

Virkemidlene kan være forskjellige, understreker Den hellige Far: «Men det viktige er å huske på Jesu egen stil, som tilpasset seg folkene rundt seg for å bringe dem Guds kjærlighet.»

Samme budskap

Paven fortsetter sin hilsen med å påpeke at det er nødvendig å vite hvordan man «endrer» og tilpasser seg for å overføre Guds budskap - selv om budskapet alltid er det samme.

Til sist oppfordrer pave Frans kateketer til å delta i symposiet slik at de kan være budbringere fylt av glede, være godhetens og skjønnhetens voktere, som skinner i misjonærdisippelens trofaste liv.