St. Elisabethsøster Maria Rita (Anna Kozielska) avlegger evige løfter

Lørdag den 2. september 2017 avlegger sr. M. Rita Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebrant er biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynner kl. 10.30. Deretter er det mottagelse i menighetsalen. Alle er hjertelig velkommen!

Sr. M. Rita er født og oppvokst i Polen. Hun trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 og avla sine første løfter i 2012. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tromsø.

Vi gleder oss med sr. Rita og ønsker henne Guds rike velsignelse.

St. Elisabethsøstrene