England: Kardinal Cormac Murphy-O’Connor (85) død

London, 1.9.2017 (KI/KAP) - Den engelske kardinal Cormac Murphy-O’Connor døde fredag den 1. september 2017 på et sykehus i London, noen dager etter sin 85-årsdag den 24. august. Han døde av kreft. Han var erkebiskop av Westminster fra 2000 til 2009 og kardinal fra 2001. Erkebiskopen av Westminster er også formann for bispekonferansen i England og Wales og dermed den rangeldste representanten for de rundt fire millioner katolikker i England og Wales.

Murphy-O’Connor ble født den 24. august 1932 i Reading i Berkshire i det sørvestre England. Han kom fra en barnerik legefamilie av irsk opprinnelse, og to av hans fem brødre ble prester mens en annen spilte rugby for Irland. Hans foreldre hadde emigrert fra grevskapet Cork i Irland før Første verdenskrig. Hans fetter var den kjente bibeleksperten dr. Jerome Murphy-O’Connor OP (1935-2013). Cormac studerte filosofi og teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ble presteviet i oktober 1956 i Roma. Han feiret dermed i fjor sitt sekstiårsjubileum som prest. Han virket i sjelesorgen i mange år før han i 1971 ble rektor ved det engelske kollegiet i Roma (The Venerable English College). I 1977 ble han utnevnt av den salige pave Paul VI (1963-78) til biskop av Arundel and Brighton. I den egenskap kunne han ønske den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) velkommen til England i 1982, ettersom flyplassen Gatwick lå i hans bispedømme.

I mars 2000 utnevnte pave Johannes Paul II ham til den tiende erkebiskop av Westminster, etter at kardinal Basil Hume døde året før. Internasjonalt ble Murphy-O'Connor kjent gjennom sitt arbeid som visepresident for Den internasjonale anglikansk-katolske dialogkommisjonen (ARCIC). Fra 2001 til 2006 var Murphy-O'Connor også visepresident for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE). Han var den første erkebiskop av Westminster som pensjonerte seg, alle hans forgjengere døde i embetet. Etter sin pensjonering i 2009 trakk han seg tilbake til Chiswick i det vestlige London. Deretter overlot han til sin etterfølger, kardinal Vincent Nichols, å ta offentlig stilling til aktuelle spørsmål.

Frem til sin åttiårsdag var Murphy-O'Connor medlem av Bispekongregasjonen i Vatikanet og hadde dermed stor innflytelse på valget av nye biskoper, spesielt i England. I tillegg visiterte han det irske bispedømmet Armagh og overtok representative plikter for paven utenlands, sist ved vigslingen av den nye katedralen i Trondhjem i november 2016. Han hadde et spesielt nært forhold til pave Frans. Han vil bli gravlagt i Westminster Cathedral, på et sted han selv for lengst hadde plukket ut.

 

Like før sin død sendte kardinalen ut følgende budskap:

Kjære kardinal Vincent, 

jeg vil bli svært takknemlig, om du formidler dette korte budskapet til bispedømmets prester og troende. Det har vært et privilegium å tjene som deres biskop.   

I denne stunden er ordene jeg ber hver aften, ikke langt unna mine tanker: "I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd". Vær så snill og fortell dem at jeg er fylt av fred og ikke nærer noen frykt for det som måtte komme. Mitt liv har vært fylt av velsignelse, spesielt tenker jeg på min familie og mine venner. Jeg takker Gud for alle de prester og troende som har hjulpet og bistått meg i min episkopale gjerning. Jeg vil heller ikke glemme alle mine anglikanske og frikirkelige kolleger, hvis vennskap har betydd så meget for meg. Først og fremst, nå som jeg legger mitt liv i hendene til Guds kjærlige nåde, så ber jeg dem alle om å be for meg, slik jeg vil huske dem og be for dem.

Med kjærlighet til Gud,

 +Cormac 

 

Etter kardinal Cormacs død teller kardinalkollegiet 222 medlemmer, hvorav 121 under åtti år og dermed stemmeberettiget ved et pavevalg.

Kathpress / BBC / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)