Kardinal til høymesse i St. Olav domkirke

Unknown-4.jpeg

HISTORISK: Kardinal og biskop av Stockholm Anders Arborelius overtok sin titularkirke Santa Maria degli Angeli e dei Martiri med messe på italiensk onsdag 6. desember. Foto: Radio Vaticana / Charlotta Smeds

 

Kardinal Anders Arborelius feirer høymessen i St. Olav domkirke  (Oslo) 7. januar  2018 kl. 11.00. 

Den 21. mai 2017 kunngjorde pave Frans at biskop Arborelius vil bli kreert til kardinal sammen med fire andre. Han blir dermed den første skandinaviske kardinal i historien. Johan Albert Vasa, sønn av kong Sigismund av Sverige (1592-99; d. 1632), ble riktignok utnevnt til kardinal i 1612 som biskop av Kraków, men til tross for sin svenske far var han selv fra Polen.

I Sverige regnes Arborelius som økumenisk åpen og menneskelig omgjengelig. I fjor høst mottok han pave Frans i Lund til felles reformasjonsjubileum for Det pavelige enhetsrådet og Det lutherske verdensforbund.

I konsistoriet den 28. juni 2017 ble han kreert til kardinalprest av titularsetet Santa Maria degli Angeli (e dei Martiri), som var blitt ledig etter at kardinal William Henry Keeler (1931-2017) døde i mars 2017.