Kritikere anklager paven for å spre vranglære

Roma, 24.9.2017 (KI/KAP) – Med en formell «tilrettevisning» vil konservative kritikere av pave Frans få ham til å distansere seg fra angivelig vranglære. Dokumentet ble offentliggjort på flere språk på internett sist søndag. Underskriverne hevder det syn at pave Frans «direkte eller indirekte» har fremmet heretiske standpunkter når det gjelder ekteskap, moral og sakramentslære. «Respektfullt insisterer vi på at Deres Hellighet offentlig tilbakeviser disse tesene», heter det i brevet. Det er datert den 16. juli og skal ha blitt levert til paven allerede i august.

Denne reaksjonen er utløst av det pavelige postsynodale skrivet Amoris lætitia av 19. mars 2016. Der antydet paven at katolikker som etter en skilsmisse har inngått et nytt sivilt ekteskap, kan få tillatelse til å motta kommunion. I det nå offentliggjorte brevet kritiseres også flere personalutnevnelser. Pave Frans har overlatt ledelsen for Det pavelige akademiet for livet og det nyopprettede dikasteriet for legfolket, familien og livet til to representanter for denne kursen, erkebiskop Vincenzo Paglia og kardinal Kevin Farrell.

Skrivet har form av en Correctio filialis de hæresibus propagatis («en sønnlig tilrettevisning om utbredelse av heresier»). Ifølge initiativtakerne skjedde det forrige gang i 1333, da Avignon-paven Johannes XXII (egentlig XXI) (1316-34) ble advart på denne måten av sine «åndelige sønner og døtre» for feiltakelser [Den tradisjonelle lære gikk ut på at de helliges sjeler, som allerede var i paradis, allerede hadde den fulle visjon av Gud (visio beata), men pave Johannes mente at dette ville bli utsatt til etter Dommens dag – inntil da ville de bare betrakte Kristi menneskelighet. o.a.]. Disse heretiske synspunktene trakk han senere tilbake på dødsleiet året etter.

«Tilrettevisningen» består av tre deler. Etter den kirkerettslige begrunnelsen for dette skrittet følger den egentlige Correctio, som er skrevet på latin. I en avsluttende erklæring nevnes de etter undertegnernes mening to viktigste grunnene til «den unike krisen» som pave Frans har ledet Kirken inn i: En «modernisme» som relativiserer troens kjerneinnhold og en «sympati uten presedens» hos paven for «erke-heretikeren» Martin Luther.

Dokumentet er underskrevet av legfolk, teologer og prester, blant dem den tyske forfatteren Martin Mosebach (forfatter av Heresy of Formlessness), den tidligere lederen for Vatikanbanken IOR, Ettore Gotti Tedeschi, den tidligere lederen av det nasjonale forskningsrådet i Italia (CNR), Roberto de Mattei samt filosofen og presten Antonio Livi, tidligere dekan ved Lateranuniversitetet. Blant underskriverne er også generalsuperior for det tradisjonalistiske lefebvrianske prestebrorskapet SSPX, Bernard Fellay.

Pavens skriv Amoris lætitia utløste en indrekirkelig debatt om behandling av temaene ekteskap og familie. Kardinalene Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra og Joachim Meisner ba pave Frans først personlig, deretter i november 2016 offentlig, om en klargjøring vedrørende tolkningen og forutsetningen for Amoris lætitia. Om dette heter det i Correctio: Paven har hittil nektet å gi et «positivt svar» på de dubia («tvil») som kardinalene har forelagt ham. [Kardinal Meisner døde den 5. juli og kardinal Caffarra den 6. september 2017. o.a.]

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)