P. Michael Bradley OMI død, 91 år gammel

Pater Michael Bradley OMI døde fredag 15. september kl. 7.50 på Herlev sykehus etter et meget kort sykeleie. Døden inntraff kun fire uker før hans 92. fødselsdag. Pater Bradley var bispedømmets eldste prest. 

csm_Michael_Bradley_d63e4df28c.jpg

R.I.P.: Pater Michael Bradley arbeidet ved St. Svithun meninghet i Stavanger i ni år. Han døde 15. september, og gravlegges 23. september, i Lyngby. FOTO: Caritas Danmark

Michael Bradley ble født i County Donegal, Irland, 13. oktober 1925. Han utvandret til USA da han var 19 år gammel, og trådte inn i Oblatfedrenes kongregasjon 15. august 1961. Han ble presteviet fem år senere, 17. desember 1966. Senere engasjerte han seg i en årrekke i Oblatfedrenes forskjellige tjenester i USA. Her lærte han seg spansk for å kunne virke som prest for omvandrende jordbruksarbeidere.

I 1980 ble han sendt til Oblatfedrenes St. Svithun menighet i Stavanger. Ni år senere, i 1989, la Oblatfedrene ned virksomheten i Stavanger. Pater Bradley ble deretter stasjonert i Herlev, Danmark. Utover å arbeide som prest i bispedømmet, fungerte pater Bradley i flere år også som fengselsprest og som prest for Tro og Lys. Han har trofast tjent menigheten Vor Frue og Sct. Antoni sogn siden 1986.

Requiemsmessen holdes lørdag 23. september kl.10.00 i Skt. Knud Lavards Kirke i Lyngby, med etterfølgende jordfestelse på Oblatfedrenes gravplass på Gladsaxe kirkegård.

Pater Bradleys ønsket ikke blomster til begravelsen, men bad heller om støtte til Oblatfedrenes arbeide i Asia og Syd-Amerika.

R.I.P.

Oversatt og redigert fra katolsk.dk