Paven og patriarken med fellesuttalelse om skaperverket

 

Pave Frans og patriark Bartolomeus, Den ortodokse kirkes leder, har gitt en fellesuttalelse i anledning skaperverkets dag, 1. september. De oppfordrer alle med "sosialt og økonomisk, så vel som politisk og kulturelt og ansvar til å høre jordens gråt, og å ivareta de marginalisertes behov." Disse lederne er kalt til å "besvare bønnen" fra millioner av mennesker, og arbeide for å "helbrede vårt skadde skaperverk." Pave Frans og Bartolomeus understreker at ansvaret for miljøet henger uløselig sammen med ansvaret for de fattige. "Det menneskelige og naturlige miljøet er begge i forfall. Dette forfallet på planeten tynger dens mest sårbare beboere aller mest. Klimaendringene påvirker først og fremst de som lever i fattigdom i alle verdens hjørner."

 

Les hele artikkelen HER