Presteforflyttninger i Trondheim stift

P. Marcelin Rediu, sogneprest i Sta. Sunniva menighet i Molde, er med virkning fra den 15. oktober 2017 kalt tilbake til sitt bispedømme Iaşi i Romania av biskop Petru Gherghel.

P. Nguyen Duc Khiem er med virkning fra den 15. oktober 2017 permittert fra sin stilling som kapellan ved St. Torfinn menighet i Hamar, og fra samme dato utnevnt til sogneadministrator ved Sta. Sunniva menighet i Molde.