Stilling ledig: Er du en strategisk og erfaren økonom som vil være med på videreutvikling?

Våpenskjold.jpg

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) har 26 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Det er 55 ansatte sentralt, og rundt 80 prester og lokalt ansatte i menighetene. Bispedømmet betjener over 140.000 registrerte katolikker fra mer enn 180 land. Bispedømmet har vokst raskt i de siste årene og bispedømmets administrasjon er som følge av dette i organisasjonsmessig endring. Nettside: katolsk.no

 

 

Økonomisjefen vil ha en sentral rolle i bispedømmets organisasjon. Ansvarsområdet er bispedømmets overordnede økonomistyring og forvaltning samt etablering av en profesjonell og fremtidsrettet økonomifunksjon. Økonomisjefen vil ha det faglige ansvaret for økonomi- og regnskap, finansiering og økonomistyring i investerings- og vedlikeholdsprosjekter i virksomhetens betydelig eiendomsportefølje.

Vi søker en erfaren person med solid kompetanse innen økonomistyring- og ledelse. Du må evne å bli en drivkraft i både å bygge organisasjonen og å forbedre og effektivisere våre økonomi-, regnskaps og administrative prosesser. Gjennom godt samspill bidrar du til en helhetlig og robust økonomi-/administrativ funksjon i bispedømmet.

 • En strategisk lederstilling i en organisasjon under omorganisering.
 • Store muligheter til å påvirke organisasjonens videreutvikling.
 • En faglig spennende stilling i en verdibasert virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
 • Operativt ansvar for å lede økonomi-/administrativ funksjon i bispedømmet, og koordinere den samlede økonomistyringen i bispedømmet med tilrettelegging for gode prosesser, budsjett, rapportering, prognose og økonomiske analyser.
 • Langsiktig forbedring av regnskapsrelaterte prosesser og rutiner
 • Ansvar for prosessen knyttet til regnskapsavleggelse, ledelse av regnskapsavdelingen
 • Profesjonalisering av regnskapstjenester som tilbys til bispedømmets 25 menigheter
 • Bidra til rapportering til styrende organer
 • Hovedkontakt med bankforbindelse og revisor
 • Strategisk utvikling av økonomifunksjonen i bispedømmet i lag med resten av ledergruppen
 • Finansiering av bygge- og vedlikeholdsprosjekter

Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Masterutdanning innen økonomi, slik som siviløkonom/master i regnskap, finans eller økonomi. Kortere utdanning innen økonomi med god relevant praksis kan kompensere for kravet om master.
 • Relevant strategisk og operativ erfaring med økonomiarbeid, herunder revisjon, regnskapsarbeid og/eller økonomifunksjonen i privat eller offentlig virksomhet.
 • Erfaring innen økonomistyring og internkontroll.
 • Erfaring fra endringsarbeid, forbedringsprosesser og organisasjonsbygging.
 • Erfaring spesielt med økonomiske IT-systemer.
 • Prosjekt- eller ledererfaring er en klar fordel.
 • God relasjons- og prosesskompetanse er påkrevet.
 • Strategisk og analytisk, evne å tenke langsiktig.
 • Selvstendig og proaktiv med sterk gjennomføringsevne.
 • Samlende og engasjerende som person med gode samarbeidsevner


Du må ha respekt og forståelse for Den katolske kirkes oppdrag. Det betyr ikke nødvendigvis at du må være katolikk, men at du må skjønne virksomhetens egenart, egen rolle og hvordan ditt ansvarsområde skal samspille med organisasjonen for øvrig.

 
Frist: 15.10.2017
 

Se annonsen på Finn.no: Klikk HER.

 
Interessert?

For mer informasjon, kontakt oss gjerne:
Wenche Rasch, wenche.rasch@no.experis.com, tlf. 99 59 50 13
Berit Berge, berit.berge@no.experis.com, tlf. 99 59 30 89

Registrer din CV og søknad på www.experis.com.