– En svært viktig dom

Advokat Håkon Bleken.jpg

VANT SAKEN:  Blir dommen i saken til Jachimowicz rettskraftig, må fastlegeforskriften mykes opp, sier advokat Håkon Bleken. Her sammen med Katarzyna Jachimowicz. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard, Norge IDAG.

 

– Blir dommen i saken til legen Katarzyna Jachimowicz stående, betyr det at den norske fastlegeforskriften må mykes opp og gi større rom for samvittighetsfrihet, sier Jachimowicz advokat, Håkon Bleken til katolsk.no.

Advokat Bleken er svært glad for at den katolske legen Katarzyna Jachimowicz vant frem med sin anke i Agder lagmannsrett. Hun tapte søksmålet mot Sauherad kommune i januar 2017, men vant frem i saken om usaklig oppsigelse i lagmannsretten.

 

Unik sak

Bleken understreker at dommen ennå ikke er rettskraftig. Sauherad kommune har en måned på seg til eventuelt å anke dommen.


– Vi syntes vi fremførte gode rettslige argumenter i saken, men visste at en dom i vår favør kunne sitte langt inne. Vi har ikke tidligere saker hvor domstolene har fastslått samvittighetsfrihet på denne måten, fremholder Håkon Bleken.

 

Politisk

Han sier den neste måneden blir spennende.


– Vi får se om kommunen vil anke. Jeg antar at den vil rådføre seg med flere. Denne saken har jo også en politisk dimensjon, sier advokat Bleken.

 

Se debatten i Dagsnytt Atten, mandag 27. november, ca. 37 minutter ut i sendingen 

Les også: Jachimowicz vant frem i Agder Lagmannsrett