– Ingen har forsøkt å jukse

 

tc64782b.jpg

MOTPARTER: Advokat Erling Lyngtveit (t.h) i samtale med Kristian Jarland som er aktor i saken mot Oslo katolske bispedømme og dets tidligere økonom.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

Medlemsregistreringen i Oslo katolske bispedømme var systematisk og uaktsom, ifølge aktor. – Kjernen i denne saken er at ingen har forsøkt å jukse. Dette er et påhitt fra statens side, mente Oslo katolske bispedømmes advokat Erling Lyngtveit i sin avslutningsprosedyre. 

 

NTB og OKB info

 

– Vi må vokte oss vel for spekulasjoner eller for å la oss henfalle i spekulasjoner. Kjernen i denne saken er at ingen har forsøkt å jukse. Dette er et påhitt fra statens side, sa advokat Erling Lyngtveit i sin prosedyre under avslutningen av straffesaken i Oslo tingrett fredag.

Straffesaken mot Oslo katolske bispedømme (OKB) og bispedømmets tidligere økonom ble avsluttet fredag, med aktor og de to forsvarsadvokatenes prosedyrer. Begge forsvarsadvokatene la ned påstand om full frifinnelse.
– Aktors bevisførsel er stort sett basert på sekundærkilder. Ingen var noensinne bekymret for at man krevde for mye tilskudd. Det er malplassert av aktor å påstå at man har tråkket på andre personers religiøsitet. Det er helt utenom hva tiltalen gjelder, sa Anders Brosveet, den tiltalte tidligere økonomens advokat, i sin prosedyre.
 
Aktor la inn slingringsmonn

Ifølge aktor, har bispedømmet ved hjelp av telefonkatalogen og søk etter «katolsk-klingende etternavn» justert opp medlemsregisteret og krevd statsstøtte for et stadig økende antall medlemmer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus påstår at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.

Statsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembete har imidlertid lagt inn et betydelig slingringsmonn. I prosedyren fredag ble det lagt ned påstand om foretaksbot for bispedømmet på 5 millioner kroner og fengsel i ett og et halvt år, hvorav seks måneder betinget, for den tidligere økonomen.

Aktors hovedpoeng er at OKB bare skulle søkt støtte for medlemmer som aktivt ønsker å være medlem av menigheten. Og da må det ha vært kontakt med hver enkelt.

– Det spesielle i denne saken er at det også er en uskyldig rammet tredjepart, nemlig alle dem som mot sin vilje er blitt ført opp som medlemmer – uten selv å ha noe ønske om det. For mange vil det være grovt krenkende, sa Jarland.

 

Ingen villfarelse

Forsvareren for den tidligere økonomen i OKB, advokat Anders Morten Brosveet, mener derimot at både bispedømmet – og hans klient – har lagt til grunn en forståelse av regelverket om at det er betydelig grad av skjønn ute og går når medlemslistene utarbeides.

Nøkkelordene i regelverket er «om lag» antall medlemmer og «tilknytning» til menigheten, anførte han. OKB har dessuten vært tydelige i sine søknader på at det er vanskelig å skaffe medlemsnummer på alle det søkes støtte for. Konklusjonen er at det ikke finnes villfarelse, altså at fylkesmannen ikke er blitt forledet, og da er det heller ikke aktuelt å snakke om bedrageri, lød argumentasjonen.

 

"Det eneste som vil være grovt uaktsomt i denne saken, er om aktors rettsoppfatning legges til grunn."

Advokat Anders Morten Brosveet

 

Oppkonstruert bevisførsel

Brosveet gikk hardt ut mot aktors prosedyre – som konkluderte med grovt bedrageri blant annet fordi det flere ganger er blitt varslet internt om at den såkalte telefonkatalog-metoden i beste fall var tvilsom.

– Oppkonstruert, etterkonstruert og åpenbart i strid med loven, lød forsvarerens karakteristikk.

– Det eneste som vil være grovt uaktsomt i denne saken, er om aktors rettsoppfatning legges til grunn, fortsatte han.

 
Foretaksbot

Et bakteppe for straffesaken i Oslo tingrett er en foretaksbot på 1 million kroner som bispedømmet har nektet å godta. Påtalemyndigheten har derfor løftet saken inn for retten som en sak om grovt bedrageri.

Dom i saken faller ventelig om to uker. 

 

Les flere saker om rettssaken

 

Fakta om medlemssaken i Oslo katolske bispedømme

 • I slutten av februar 2015 anmeldte Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo katolske bispedømme (OKB) for å ha uberettiget medlemsregistrering.
 • Få dager senere ble kirkens lokaler ransaket av politiet. Biskop Bernt Eidsvig ble sammen med bispedømmets økonomisjef siktet for uberettiget medlemsregistrering og grovt bedrageri av om lag 50 millioner kroner.
 • Bakgrunnen for anmeldelsen var at ansatte i OKB fant polsk- og spanskklingende navn i telefonkatalogen, søkte opp personnummeret deres i Folkeregisteret og registrerte dem som medlemmer.
 • Kirken mottok i 2014 totalt 105,4 millioner kroner i statlig og kommunal støtte. Støtten utgjør drøyt 870 kroner per medlem.
 • 65.500 nyregistreringer fra 2010 til 2014 er gjennomgått. 56.500 av disse ble registrert gjennom diskutable metoder. 28.900 har bekreftet medlemskapet, mens cirka 6.800 ikke ønsker å være medlemmer.
 • Det er OKB som håndterer medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge.
 • Fylkesmannen krevde i et brev sendt i slutten av juni i fjor tilbake nærmere 40,6 millioner kroner av Den katolske kirken og slår samtidig fast at praksisen var lovstridig og innmeldingene ugyldige.
 • OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet, fordi det mener departementet ikke har grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte. OKB tapte søksmålet da saken var oppe i Oslo tingrett tidligere i år. De har anket saken.
 • KS sendte i mai ut et brev til alle norske kommuner, der de skrev at det var grunn til å anta at norske kommuner har et samlet krav mot Den katolske kirke på 40 – 50 millioner kroner.
 • OKB vedtok ikke millionboten de fikk i medlemssaken, og rettssaken mot bispedømmet og deres daglige leder, som er tiltalt for grovt bedrageri, starter i Oslo tingrett mandag 20. november 2017.
 • Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt, fordi statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til registreringspraksisen.