Biskop Eidsvig vitnet

biskopen i retten.jpg

VITNET: Biskop Bernt Eidsvig på vei inn i tingretten i Oslo tirsdag. Oslo katolske bispedømme og den tidligere økonomen er tiltalt for grovt bedrageri etter søknader om angivelig uberettiget statsstøtte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

 

Dag to i rettsaken i Oslo tinghus fortsatte med å belyse ulike sider av OKBs registreringspraksis og den interne og eksterne rapporteringen rundt denne i årene 2011-2014.

 

Aktor, statsadvokat Kristian Jarland, fortsatte sin utspørring av den tiltalte, OKBs tidligere økonom, for å få avklart når man begynte med den såkalte «telefonkatalogmetoden» og på hvilken måte praksis rundt denne ble diskutert i bispedømmet. Den tidligere økonomen ble etter det utspurt av forsvarerne.

 

Uryddig praksis

Klokken 13.34 stilte biskop Bernt Eidsvig i vitneboksen, 4 ½ time etter oppsatt tidsskjema. Biskopen fortalte på aktors spørsmål om hvordan bispedømmet registrerer i dag, og om hva biskopen kjente til av tidligere praksis. Biskopen sa at bispedømmet tidligere hadde «en uryddig, men ikke ulovlig registreringspraksis.» Biskopen sa at OKB «burde ha vært ryddigere enn vi var, men vi hadde ikke til hensikt å få midler vi ikke hadde krav på.» Biskopen forklarte også hvordan man definerer ulike kategorier katolikker.

Siste vitne på dag to var OKBs datatekniske konsulent, Vidar Andre Eide. Han ble også bedt om å forklare måten OKB registrerte medlemmer på i angjeldende periode og om omstendighetene rundt sitt oppsigelsesbrev i 2012.

Straffesaken fortsetter i Oslo tingrett onsdag med en rekke nye vitneavhør.

Les saken på polsk HER