Fokus på opprydningen

Aktor straffesaken.jpg

PROSEDYRE VENTES FREDAG: Aktor i straffesaken mot Oslo katolske bispedømme og bispedømmets tidligere økonom er statsadvokat Kristian Jarland. Hans sluttprosedyre ventes fredag.  Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

 

Oslo katolske bispedømmes (OKB) store opprydningsaksjon ved inngangen til 2015 sto sentralt under dag fire i retten. Mats Tande, OKBs IT-sjef, forklarte seg som vitne.

 

Tekst: Hans Rossiné

 

Tande har vært leder av bispedømmets IT- og medlemssenter siden oktober 2015. Han var innkalt som vitne av forsvaret for å fortelle om oppryddingsaksjonen og forklare to screenshots – skjermbilder – som ble lagt frem av aktoratet på onsdag.

 

Stor operasjon

Tande forklarte detaljert og ryddig om hvordan Oslo katolske bispedømme satte i gang en større operasjon for å følge opp Fylkesmannens  vedtak av 24. november 2014 om å rydde opp i bispedømmets medlemsregister og følgene av den tidligere uheldige praksisen med å registrere medlemmer på -  den såkalte «telefonkatalog-metoden».

Tande forklarte at det var nødvendig å opprette et callsenter med mange operatører, samt et nytt datasystem for å håndtere den store utfordringen med å kontakte rundt 65.000 registrerte katolikker for å spørre om de samtykket i å stå oppført i OKBs medlemsregister. Biskop Eidsvig hadde bedt advokat Bjørn Øiulfstad om å lede oppryddingsarbeidet. Mats Tande fortalte grundig om hvordan rundt 40 personer ble hyret inn i oppryddingsarbeidet og hvordan det ble laget systemer for at folk kunne svare via brev, sms, nettsider og telefon for å bekrefte eller avkrefte om de ønsket å være registerførte. Dette ble gjort på flere språk. Tande sa at opprydningsarbeidet ble avsluttet med en sluttrapport til Fylkesmannen i midten av mars 2015, men at det fremdeles, da og nå, er mange uregistrerte katolikker i Norge.

 

Øyeblikksbilde

På spørsmål fra aktor Kristian Jarland om hva skjermbildene som ble kommentert i retten onsdag av et annet vitne, en tidligere OKB-ansatt, fortalte, sa Tande at de var tidlige skjermbilder fra Sisyfos, et nytt datasystem som ble utviklet i forbindelse med opprydningsarbeidet. Tande forklarte de ulike kolonnene i skjemaet, og at oppsettet endret seg flere ganger underveis. 

 

Igangsatt 2010

Aktors Jarlands vitne på dag fire var pater Claes Tande, sogneprest i St. Johannes Døperens menighet i Sandefjord. Det har tidligere under rettssaken kommet frem at p. Claes Tande var en av de fire som registerførte folk etter «telefonkatalogmetoden». Claes Tande var tydelig ikke helt komfortabel med å bli utspurt av aktor. Han forklarte at metoden ble satt i gang en tid ute i 2010. Han opplyste at han selv hadde drevet med registrering siden før han ble prest. Motivet og drivkraften var i tråd med bibelverset om at «hyrden skal kjenne sine får.»

 

Fange opp

Pater Claes fortalte på spørsmål fra OKBs advokat Erling Lyngtveit at han så det som viktig å fange opp innvandrere til Norge slik at de kunne bli kjent med Kirken. Han sa at det er viktig at folk orienterer nyankomne om Kirken og fellesskapet, om messetider og hjelp de kan få når de måtte trenge det. Han opplyste også at han førte mange inn i registrene på vanlig vis; dåp, konvertitter, folk som oppsøkte Kirken.

Pater Claes forklaring på hvorfor noen personer begynte å benytte «telefonkatalogmetoden» ute i 2010, altså registrere enkelte uten å kontakte dem, var at folk hadde for mye å gjøre og at det var uklare ansvarsforhold.

 

Årsregnskap

Siste del av dag fire gikk med til å kommentere årsregnskapet og OKBs daværende organisering ved OKBs partsrepresentant, fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad, samt til aktors gjennomgang av skriftlig dokumentasjon.

Straffesaken avsluttes ventelig i morgen, fredag, med aktors og forsvarernes sluttprosedyrer og tingrettsdommer Ellen Meinich Martens trolige angivelse av når vi kan vente en domsavsigelse.

 

Les flere saker om rettssaken