Frankrike: Kardinal Panafieu (86) død

Vatikanet-Paris, 13.11.2017 (KI/KAP) – Den tidligere erkebiskopen av Marseille i Frankrike, kardinal Bernard Panafieu, døde søndag den 12. november 2017, 86 år gammel.

Bernard Panafieu ble født den 26. januar 1931 i Chatellerault i bispedømmet Poitiers i Frankrike. Han studerte teologi i Albi og Issy-les-Moulineaux og ble presteviet i 1956. Deretter arbeidet han som sogne­sjele­sørger, skole­kapellan, student­prest og general­sekretær for preste­rådet i Albi.

Han ble den 18. april 1974 utnevnt av den salige pave Paul VI (1963-78) til titular­biskop av Tibili og hjelpebiskop i Annecy. Han ble den 30. november 1978 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop av Aix-en-Provençe. Han ble den 24. august 1994 utnevnt til koadjutor-erkebiskop med etter­følgelses­rett av Marseille, og han overtok den 22. april 1995 som erke­biskop av Marseille, direkte underlagt Den hellige Stol. Han ble metropolitt­erkebiskop da Marseille den 16. desember 2002 ble opphøyd til metropolitt­erkebispe­dømme. Pave Johannes Paul II kreerte Panafieu til kardinal i 2003. Frem til sin pensjonering var han medlem av Det pavelige rådet for interreligiøs dialog og Det pavelige rådet Justitia et Pax.

Da kardinal Panafieu den 26. januar 2006 fylte 75 år, som er kirke­rettens alders­grense for biskoper i Den katolske kirke, sendte han sin avskjeds­søknad til pave Benedikt XVI (2005-13). Søknaden ble innvilget den 12. mai samme år. Hans etter­følger ble i 2006 Georges Paul Pontier, som i dag er president i den franske bispekonferansen

Erkebispedømmet Marseille har rundt 1,1 millioner innbyggere, hvorav 800 000 i selve byen. I tillegg til mer enn 200 000 muslimer har havnebyen den nest største jødiske befolkningen i Frankrike med rundt 80 000 medlemmer. Andre store grupper utgjøres av armenere og mennesker fra de tidligere franske Komorene i Det indiske hav. I tillegg kommer rundt 100 000 mennesker av algerisk avstamming.

Etter kardinal Panafieus død teller kardinal­kollegiet 218 medlemmer hvorav 120 under åtti år som har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)